Isolering av rök- och avgaskanaler

När man isolerar rök- och avgaskanaler är det viktigt att tänka på skydd mot uppkomst av brand. I BBR skriver man, att temperaturen på ytan av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning av brännbart material inte får överstiga 85 °C, samt att isoleringen ska utföras av material av lägst klass A2-s1, d0 (obrännbart material).

U Protect Wired Mat 2.0 och 4.0 klarar dessa och övriga kriterier som är tillämpliga för isolering. Isover har låtit prova och typgodkänna isoleringen för rök- och avgaskanaler. Det innebär dessutom att isoleringen är termostabil vid temperatur 1000 °C.

Det här är den första isoleringsprodukt som är typgodkänd på den svenska marknaden speciellt för isolering av rök- och avgaskanaler. Typgodkännandet är utfärdat av RISE nr 0026/08.