Klimatdeklaration av byggnader

ISOVERs hållbarhetsarbete


Bygg klimatsmart med klimatdeklarerade produkter

År 2045 ska Sverige vara klimatneutralt, och vi i byggsektorn behöver radikalt sänka vår klimatpåverkan. Boverket har fått i uppdrag att förbereda införandet av krav på redovisning av klimatdeklaration, utifrån ett livscykelperspektiv, vid uppförande av byggnader.

Från den 1 januari 2022 gäller kraven på klimatdeklaration. Isover har EPD:er (Environmental Product Declaration) för de flesta av våra produkter.
 

Krav på klimatdeklarationer

Krav på klimatdeklarationer är ett steg i en statlig styrning för minskad klimatpåverkan vid byggande. För att ta fram en klimatdeklaration för en byggnad krävs det en livscykelanalys och uppgifter om klimatpåverkan från byggprocessen. Uppgifter om byggmaterialets klimatpåverkan kan hämtas från EPD:er.

Lagen implementeras stegvis, och till en början endast omfatta nybyggnation av större fastigheter så som flerbostadshus och lokalbyggnader.Troligtvis kommer gränsvärden att börja gälla från år 2025. Det kommer stegvis att bli viktigare klimatdeklarationer som bygger på specifika värden och inte generella eftersom dessa har en högre klimatpåverkan en de specifika.
 

Livscykelanalys, LCA

Livscykelanalys (LCA) är en metod för att ta fram en helhetsbild av miljöpåverkan som kan uppkomma under en produkts eller en byggnads livslängd. Steg för steg beräknas miljöpåverkan från råmaterial och tillverkning av byggprodukter, hela vägen till slutskede och återvinning.
 


CO2-budget

En koldioxidbudget gör det möjligt för byggprojekt att räkna ut sina koldioxidutsläpp och få en överblick på hur mycket koldioxid som är möjligt att släppa ut för att målet om netto nollutsläpp. På Saint-Gobain tror vi att det i framtiden kommer finnas en CO2-budget för projekt att förhålla sig till på samma sätt som projekt idag har en tidsmässig och ekonomisk budget.

Med en CO2-budget för materialskedet kan exempelvis valet av byggmaterial eller konstruktionslösningar optimeras. Mycket handlar om rätt produkt på rätt plats. På Saint-Gobain erbjuder vi teknisk rådgivning för att optimera byggnaden på bästa sätt.