Miljöoptimering och cirkulära tjänster

 

Att bygga energieffektivt är ett sätt att tänka som bygger på genuin kunskap kring en byggnads ingående komponenter och konstruktioner. Målet är att den färdiga byggnaden ska fungera som en helhet där livsmiljön och inomhusklimatet bidrar till människors välmående.
 
Med innovativa produkter och konstruktioner tar vi på Isover vårt ansvar som isoleringsexperter. Hela vägen från idé fram till färdiga produkter, konstruktioner och systemlösningar bidrar vi till att skapa hem och arbetsplatser med god komfort och hög energieffektivitet.

Isover Retursystem

Retur av isolerspill från byggarbetsplats

Isover Zero Waste

Nu lanserar Isover ett spillhanteringssystem som syftar till att helt eliminera mängden isolerspill som behöver köras på deponi. Konceptet består av en mobil hyrutrustning som körs ut till byggarbetsplatsen för att riva upp allt spill som uppstått under projektet, för sedan att blåsas ut som lösfyllnadsisolering i exempelvis innerväggar, mellanbjälklag och under uppreglade undergolv.

Isover Retursystem

Isover Retursystem

Med Isover Retursystem behöver glasullsspill inte längre skickas på deponi, vi erbjuder en tjänst där isoleringen i stället materialåtervinns. Både säckar för insamlingsmaterial och upphämtning av materialet beställs via Isovers Kundservice. Insamlat installationsspill och överblivet glasullsmaterial materialåtervinns till exempelvis lös- eller krattull, alternativt så smälts det ned till ny glasråvara i helt nya glasullsprodukter. På det sättet kan vi tillsammans bidra till en cirkulär ekonomi och i förlängningen mer hållbara byggnader och en mer hållbar framtid. 

Materialet som returneras för återvinning ska vara torrt och fritt från föroreningar samt separeras efter typ av mineralull; glasull, ULTIMATE eller stenull. Endast isolering såld av Saint-Gobain Sweden AB tas emot.
 
Kontakta Kundservice för mer information om priser och villkor för tjänsten.
 

Kontakta Kundservice

Isover pallar

Recirkulering av pallar

Som en del av vårt hållbarhetsarbete har vi under flera år erbjudit hämtning av pall för återanvändning, men det har hittills varit begränsat till vissa delar av industrin. För att ytterligare öka cirkulariteten och minska vår totala miljöpåverkan utökar vi nu tjänsten till att innefatta samtliga pallar.
 

Engångspallar går att återanvända

Engångspallar går faktiskt att återanvända upp till tre gånger. Vi hämtar våra pallar i samband med leveranser hos er utan kostnad förutsatt att det är hela stuvar om 20 pall, att de är rättvända, hela och rena.

Vi hämtar era pallar kostnadsfritt

Förutsättningar för hämtning utan kostnad:

  • Hel stuv om 20 pall
  • Hela och rena
  • Rättanvända
  • Fria från röta

Om ovanstående inte uppfylls tar vi ut en kostnad för bortforslingen.

Kontakta vår Kundservice så bokar de in hämtningen. Tack för att du är med och bidrar! 

Boka via Kundservice