Vindsbjälklag

Vindsbjälklag

Vindsbjälklag konstruktionslösningar

Information om vindsbjälklag

Dagens krav på vindsbjälklagens prestanda är hög. Alla redovisade vindsbjälklag är typexempel på effektiva och hållbara lösningar som baseras på erfarenhet från lågenergibyggnader och passivhus som motsvarar kraven på nära-noll-energi-byggnader. Alla lösningar har låga U-värden och låg konstruktionstjocklek tillsammans med hög grad av fuktsäkerhet och lufttäthet. Vindsbjälklagens brand- och ljudprestanda varierar vilket beror på omständigheter från omgivningarna, byggnadens utformning och önskat fasadmaterial samt beställarens eventuella egna krav på komfort och trygghet.

Eftersom krav och önskemål variera kraftigt beroende på byggnadens användning och placering ska vindsbjälklaget väljas utifrån individuella förutsättningar.

Ventilerade vindsbjälklag är känsliga för fukt till följd av kallstrålning som kyler yttertaket och råspont på kalla molnfria nätter till under ventilationsluftens kondensnivå. Som skydd mot kondens kan råsponten med fördel isoleras med t.ex. 20 mm Isover Takboard 33 mellan råsponten och underlagspappen.

Kombinerade taklösningar med Isover InsulSafe® lösull och Isover Vario® Xtra

Kombinerade taklösningar är aktuella för isolering med lösull i takkonstruktioner som skiljer väsentligt från traditionella snedtakslösningar vad angår lutning och konstruktionstjocklek.

Gränsen för vad man kan isolera som en sluten konstruktion med lösull beror på många praktiska förutsättningar och får bedömas från fall till fall.

Arbetsanvisning: Kombinerade taklösningar

U-värden redovisas för vindsbjälklagen med bjälklag av träreglar eller betongbjälklag. I avsnittet redovisas även brandklass och ljudklass.

Om du behöver en utskrift av U-värdesberäkningen eller behöver modifiera konstruktionen och därmed räkna om U-värdet kan du använda U-värdesberäknaren här på hemsidan. 

De redovisade egenskaperna förutsätter att konstruktionerna och material monteras fackmannamässigt och enligt tillverkarens monteringsanvisningar samt med de produkter och tjocklekar som anges. Om någon ingående produkt ändras kommer sannolikt även de redovisade värdena att ändras. Konstruktionerna har inte dimensionerats avseende bärighet eftersom kraven på denna egenskap varierar från byggnad till byggnad.