Spårbarhet och skogsbruk

Sammanfattande yttrande om Saint-Gobains riktlinjer avseende spårbarhet av hållbart skogsbruk

Saint-Gobain Isover ska sträva efter att alltid agera etiskt och miljömässigt ansvarsfullt genom hela värdekedjan, vi vill därigenom aktivt medverka för att minimera de negativa effekterna på miljön.
 

Vårt åtagande

För att bevara skogsområden och dess mångfald är det viktigt att identifiera eventuella risker vid avverkning och undvika dessa genom att säkerställa spårbarhet för våra inköp av träråvara.

  • Som miniminivå uppfyller, eller överträffar, vi naturligtvis kraven i gällande miljölagstiftning och skogslagstiftning.
     
  • Via inköpsrutiner och leverantörsavtal säkerställs att den råvara som levereras inte härstammar från skogsområden från kontroversiella källor eller där medborgliga rättigheter kränks.
     
  • För att säkerställa en långsiktig tillförlitlighet i våra inköp, så har vi antagit riktlinjer och utvecklat processer för att kunna erbjuda spårbarhetscertifierade trävaror


Saint-Gobain Isover åtar sig genom att genomföra och upprätthålla kraven för spårbarhet i enlighet med PEFCs spårbarhetsstandard för produkter som innehåller träråvara exkluderat pall och emballage.
 

Följande slutprodukter är i dagsläget berörda av denna certifiering

  • ISOVER PLUS+ Regel 1
  • ISOVER PLUS+ Regel 2

 

Det här är PEFC

Vi verkar för ett hållbart skogsbruk

Certifiering av skogsbruk och miljömärkning av skogsprodukter är skogsnäringens sätt att tala om för konsumenter att de producerar produkter av skogsråvara från hållbart brukade skogar enligt PEFC:s krav.

Läs mer på pefc.se