Renovering småhus
Renovering av småhus

Renovering av småhus

När man skaffar sig bostad brukar man säga att det är läget, läget och läget som har betydelse eftersom allt annat kan man ändra på! Det är både sant och falskt att man kan ändrar på allt annat än läge, men det betyder också mycket för fastighetsvärdet att renoveringen blir optimal teknisk som estetisk för såväl den enskilda byggnaden som bebyggelsen.  

Läs mer

1920-tal

Murade tegelhus med inredningsbar övervåning

1930-tal

Trähus med putsad fasad och låglutande tak

1940-tal

Trähus med fasadpanel och vindsbjälklag

1950-tal

Hus med tegelfasad på trästomme eller lättbetongstomme och vindsbjälklag

1960-tal

Suterränghus med pulpettak

1970-tal

Villor med trästomme, träfasad, inredd övervåning och tegeltak