Produktnycklar - cisterner, behållare, ugnar och pannor

Rätt produkt på rätt plats

I tabellen nedan visas vilken isolerprodukt du bör välja. Klicka på produkterna i tabellen för utförlig presentation.
 

Produktnamn Cistern
Mantel
max 250ºC
Cistern
Tak
max 250ºC
Behållare
max 250ºC
Ugnar
max 250ºC
Pannor
max 250ºC
Temp 200-640ºC
Cisterner, behållare,
ugnar, pannor
Högsta anv. temp.
U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 Black (ULTIMATE)       (•) 400 ºC
U Tech Wired Mat MT 5.0 (ULTIMATE)           540 ºC
U Tech Wired Mat MT 6.0 (ULTIMATE)           620 ºC
CLIMCOVER Lamella Alu2 (Glasull)     • a)       250 ºC
CLIMCOVER CR Alu2 (Glasull)     • a)       250 ºC
TECH Wired Mat MT 5.1 (Stenull)       (•) 660 ºC
TECH Slab 2.0 (Glasull)       175 ºC
U Protect Slab 4.0 Alu1 Black (ULTIMATE)       400 ºC
Isover Tank Roof Slab 80 kPa (Stenull)           720 ºC
Isover Tank Roof Slab 20 kPa (Stenull)           700 ºC
Isover ROBUST Takboard (Glasull)           150 ºC
Isover ROBUST Takskiva (Glasull)           150 ºC

(•) anger andrahandsval.
a) Högsta tillåtna yttemperatur på ytbeklädnaden är 120 ºC.


Trots att såväl glasull, ULTIMATE som stenull är obrännbara material anges för de flesta produkter högsta kontinuerliga användningstemperatur till 250 °C. Vissa produkter kan dock användas vid högre temperatur trots att bindemedlet långsamt börjar brytas ned vid denna temperatur. Vid högre temperatur bryts bindemedlet ned i de varmaste skikten. Ju högre temperatur, desto snabbare nedbrytning.

Eftersom temperaturen snabbt faller i riktning mot den kallare sidan av isoleringen förblir bindemedlet opåverkat i större delen av materialet. Det finns dock ett par saker att beakta när isoleringen utsätts för temperaturer över 200 °C. Den får inte belastas eftersom hållfastheten minskar i de partier av isoleringen där bindemedlet har bränts ur och avståndshållare ska därför användas för att avlasta isoleringen. Isoleringen får inte heller utsättas för fukt.

Dessutom måste upphettning av isoleringen ske långsamt första gången, max 50 °C per timme. När bindemedlet bryts ned kan viss rök och lukt uppstå. Se därför till att ventilationen är god och undvik att andas in röken. 

Komfortbeläggning av polymer-cellulosa får en missfärgning vid 100 °C, i övrigt påverkas inte komfortskiktet.