Från Gullfiber till Isover

Isovers historia - sömmerskor


Billesholms Glasulls AB bildades 1933 som en ersättningsindustri när gruvdriften lades ner i Billesholm. Glasullen som då var ett nytt och obeprövat isolermaterial blev räddningen för bygden. Namnet Gullfiber användes fram till 1999 och utvecklades till ett av Sveriges starkaste varumärken. 1963 inleddes samarbetet med världsledaren Saint-Gobain.

Komplett isolersortiment

Att hushålla med jordens energiresurser har blivit en allt viktigare angelägenhet och Isover finns idag i den absoluta framkanten när det gäller att tillhandahålla effektiva isolerlösningar. Lösningar som gör livet bekvämare, mer ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Som marknadsledare inom våra produktionsområden tar vi ansvar för att möta de globala utmaningarna inom energi, tillväxt och miljö. Med innovativa konstruktioner uppfyller vi framtidens behov redan idag och utvecklar ständigt nya lösningar; intelligent isolering, självrengörande fönster samt glas som utnyttjar solenergi är några exempel.

Vi är den enda leverantör i Sverige som kan erbjuda ett komplett sortiment av isolerprodukter; mineralull under varumärkena Isover och ULTIMATE.

Världsledare med historia

Det välkända varumärket Gullfiber skapades 1967 men redan 1963 inledde det Billesholmsförankrade företaget ett samarbete med världsledaren Saint-Gobain. Bolaget är idag en del av koncernen Saint-Gobain och Isover är det gemensamma internationella varumärket för isolerdivisionen.

Saint-Gobain Sweden AB är företaget bakom varumärkena Dalapro, Gyproc, Isover och Weber. Företaget ingår i den franska Saint-Gobain-koncernen med mer än 179 000 anställda. I Sverige bidrar ca 850 anställda till en omsättning på drygt 3 miljarder SEK. 

Saint-Gobain utvecklar och tillverkar produkter och lösningar som är viktiga ingredienser för allas vårt välbefinnande och för vår framtid. De finns överallt i våra boenden och i vårt dagliga liv; i byggnader, transportmedel, infrastruktur och i många industriella tillämpningar. De erbjuder komfort, prestanda och säkerhet samtidigt som de tar sig an utmaningar som hållbart byggande, resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan. 


Isover 90år 2023

Viktiga årtal för Isover:

  • 1933 – Billesholms Glasulls AB grundas
  • 1963 – Saint-Gobain blir delägare
  • 1967 – Varumärket ändras till Gullfiber
  • 1986 – Saint-Gobain blir ensam ägare
  • 1988 – Dotterbolaget Gullfiber Akustik AB blir Ecophon AB
  • 1999 – Varumärket ändras till ISOVER Gullfiber
  • 2000 – Företaget byter namn till Saint-Gobain ISOVER AB
  • 2002 – Varumärket ändras till ISOVER
  • 2002 – ISOVER-företagen i Sverige och Danmark inleder samarbete under namnet ISOVER Scandinavia
  • 2016 - Företagsnamnet ändras till Saint-Gobain Sweden AB, vid fusion med Weber, Scanspac och Gyproc

Isovers historia

Under de första åren syddes alla glasullsprodukter för hand. Ullen breddes ut på sybord och formades till mattor, 1937.
 

Isovers historia

Ullutläggning till skåltillverkning, 1943.


Isovers historia

Behovet av värmeisolering blev speciellt kännbart under och efter kriget, när bränslet var både dyrt och svåråtkomligt. I Billesholm speglades den utvecklingen i ökningen av antalet Hagerugnar som länge varit 4 men som 1940 växte till 8 och 1946 till 12 st.
 

År 2023 är det 90 år sedan fabriken i Billesholm föddes. Läs mer om det här.