Byggnadsteknik

Saint-Gobain QUB/e – fältmätningar av U-värdet

Miljöoptimering och cirkulära tjänster


Isover kan idag, genom en egenutvecklad och patenterad lösning (QUB/e) mäta ett befintligt U-värde för en byggnadsdel exempelvis innan och efter en renovering.

Lösningen används som en fältmätning och mäter värmetransportkoefficienten under endast en kall natt för ett byggelement (U-värde). Detta är en snabb och effektiv metod jämfört med andra på marknaden förekommande metoder som normalt tar 2–3 veckor.

Qube mätning

QUB/e kan användas för att:

  1. Kartlägga status av en befintlig byggnad.
  2. Verifiera prestanda av installerad lösning.


Metoden går till så att man värmer upp ett rum invändigt vid solnedgången till en viss måltemperatur.

Därefter stängs värmen av och man mäter värmetransporten tills temperaturen återigen är densamma som den initiala, just innan soluppgången. Energin som används slås ut över tiden och utifrån yta exponerad mot utetemperatur fastställs U-värdet.

Qube graf

I de flertalet projekt som vi genomfört bl.a. i Malmö och Stockholm har vi kunnat konstatera att U-värdena blir bättre än vad man förväntat sig efter åtgärd utifrån befintlig konstruktion.

Detta kan bero på utförande men här spelar faktorer som exempelvis termiska bryggor ”köldbryggor” mellan våningar samt effekter av avsevärt förbättrad lufttäthet in.

Exempel, Stockholm, 1960-talshus flerfamilj i Årsta:

  • U-värde yttervägg startläge: 0,75 W/m2.K
  • U-värde yttervägg efter åtgärd: 0,25 W/m2.K
  • Lösning: 80 mm Weber Serporoc Premium

Qube graf

Motsvarande beräknade värde av väggen före och efter renovering var 0,78 W/(m2.K) resp. 0,26 W/(m2.K). 

För mer information om QUB/e, kontakta oss via teknisk support. Vi kan hjälpa till att göra mätningar under den kalla perioden av året, både före och efter åtgärd.