Produktnycklar - rörledningar

Rätt produkt på rätt plats - rörledningar

I tabellen nedan visas vilken isolerprodukt du bör välja. Klicka på produkterna i tabellen för utförlig presentation.
 

Produktnamn Kalla rör < 250ºC 200-500ºC 500-660ºC Högsta
anv. temp.
CLIMPIPE Section Alu2 (glasull)

• a)

• b)

• b)

  500ºC
CLIMPIPE Section Hygrowick (glasull)

      150ºC
U TECH Pipe Section MT 4.0 (ULTIMATE)  

(•)

660ºC
U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 Black (ULTIMATE)   (•)   400ºC
U Tech Wired Mat MT 6.0 (ULTIMATE)     (•) 620ºC
U Tech Wired Mat MT 5.0 (ULTIMATE)     (•) 540ºC
CLIMCOVER Lamella Alu2 (glasull) • a) • c)     520ºC
CLIMCOVER CR Alu2 (glasull) • a) • c)     250ºC
TECH Wired Mat MT 5.1 (Stenull)   (•) 660ºC

•    anger förstahandsval
(•)  anger andrahandsval
a)  Ytbeklädnad av aluminiumfolie. Lämplig som ångbroms på kalla rör med temperatur ner till ca 5 ºC.
b)  Högsta tillåtna temperatur på tejpförslutning är 80 ºC.
c)  Högsta tillåtna yttemperatur på ytbeklädnade

Trots att såväl glasull, ULTIMATE som stenull är obrännbara material anges för de flesta produkter högsta kontinuerliga användningstemperatur till 250 °C. Vissa produkter kan dock användas vid högre temperatur trots att bindemedlet långsamt börjar brytas ned vid denna temperatur. Vid högre temperatur bryts bindemedlet ned i de varmaste skikten. Ju högre temperatur, desto snabbare nedbrytning.

Eftersom temperaturen snabbt faller i riktning mot den kallare sidan av isoleringen förblir bindemedlet opåverkat i större delen av materialet. Det finns dock ett par saker att beakta när isoleringen utsätts för temperaturer över 200 °C. Den får inte belastas eftersom hållfastheten minskar i de partier av isoleringen där bindemedlet har bränts ur och avståndshållare ska därför användas för att avlasta isoleringen. Isoleringen får inte heller utsättas för fukt.

Dessutom måste upphettning av isoleringen ske långsamt första gången, max 50 °C per timme. När bindemedlet bryts ned kan viss rök och lukt uppstå. Se därför till att ventilationen är god och undvik att andas in röken. 

Komfortbeläggning av polymer-cellulosa får en missfärgning vid 100 °C, i övrigt påverkas inte komfortskiktet.