Inomhusmiljö och hälsa

Bra inomhuskomfort med ISOVER


En jämn inomhustemperatur gör livet behagligt

Modern byggteknik sätter inte bara fokus på energieffektivitet utan även på människans livsmiljö, med målet att skapa en inomhusmiljö som är bra ur hälsosynpunkt. Frisk och fräsch luft inomhus betyder mer för välbefinnandet än man kan tro.
 
Ett bra inomhusklimat med god luftkvalitet börjar med en välisolerad och tät klimatskärm som i kombination med ett energieffektivt ventilationssystem gör inomhusmiljön behaglig, temperaturen jämn och luften frisk att andas. 

Isolering skapar trivsel

För att hålla en innetemperatur som är lämplig för verksamheten är första steget en god värmeisolering. Förutom att temperaturen hålls jämn så minskar risken för fukt och drag. Effekten blir också en högre yttemperatur på klimatskärmens innerytor, vilket gör inomhusklimatet jämnare och behagligare. 

 

Frisk luft med energismart ventilation

För att ett hus ska vara energieffektivt måste klimatskärmen vara så lufttät som möjligt. Men eftersom inomhusluften hela tiden tillförs partiklar, gaser och vattenånga från människor och apparater är det nödvändigt med ett bra ventilationssystem för att luften ska kännas fräsch och frisk. 
 
Förr användes självdrag som ventilationsmetod men idag är energin alltför dyr för att släppas ut genom otätheter i huset. Frisk luft måste istället tillföras genom ventilation. Och med en bra ventilationsanläggning är det dessutom möjligt att sänka energikostnaderna ordentligt.