Brandmatrisen

Isover Brandmatrisen

I denna brandmatris har vi samlat ett stort urval av provade och brandklassade konstruktioner. Vissa av de provade konstruktionerna är utförda med en optimerad konstruktionsuppbyggnad som uppfyller samtliga ställda prestandakrav såsom ljudkomfort, energikrav och fuktsäkerhet, medan andra är förenklade referensfall anpassade endast för att just kunna klara ett givet brandmotstånd utan hänsyn till övriga prestandakrav.

Provningarna har utförts enligt europeisk standard:

 • SS-EN 1364-1 Väggar (icke bärande)
 • SS-EN 1365-1: Väggar (Bärande)
 • SS-EN 1365-2 Bjälklag och tak
 • SS-EN 1365-3: Balkar
 • SS-EN 1365-4: Pelare

Det finns därför ett visst utrymme för modifiering för att erhålla en optimal konstruktionsuppbyggnad som ger bättre prestanda på de andra viktiga områdena så som fuktsäkerhet, ljudreduktion och värmeisolering.

En grundprincip som tillämpas för dessa modifieringar är att de ska ge större marginal till den aktuella brandklassningen. På så sätt bildar konstruktionerna i listan referensfall för brandklassning av ett flertal olika utföranden.

Ett exempel på en generell modifikation som går att tillämpa med bibehållen brandklass är att lägga till obrännbara skivmaterial, öka regeldimensionerna samt välja isoleringsprodukter med bättre lambdaklass eller densitet.

Brandmotstånd
IT73.2
IT:73.2
Uppbyggnad
 • 15 mm gipsskiva, Gyproc PROTECT F, el. likv.
 • 120 mm träregel c600
 • 120 mm ISOVER ULTIMATE UNI-skiva 36
 • 15 mm gipsskiva, Gyproc PROTECT F, el. likv.
Brandmotstånd
REI
60
Applikationer
Innerväggar
Material
ULTIMATE
Beskrivning
Last: 16,7 kN/m (10 kN/regel)
Vägghöjd: 3 m
Virkesklass: C24
IT75
IT:75
Uppbyggnad
 • 13 mm gipsskiva, Gyproc Normal el. likv.
 • 15 mm gipsskiva, Gyproc PROTECT F, el. likv.
 • 95 mm träregel c600
 • 95 mm ISOVER Easy Träregelskiva 37 c600
 • Luft
 • 95 mm ISOVER Easy Träregelskiva 37 c600
 • 95 mm träregel c600
 • 15 mm gipsskiva, Gyproc PROTECT F, el. likv.
 • 13 mm gipsskiva, Gyproc Normal el. likv.
Brandmotstånd
REI
60
Applikationer
Innerväggar
Material
Glasull
Beskrivning
Last: 7,2 kN/regel
Vägghöjd: 3 m
Kortling på halva höjden
Virkesklass: C14
MT61
MT:61
Uppbyggnad
 • 22 mm spånskiva
 • 45 x 220 mm träregel c600
 • 145 mm ISOVER UNI-skiva 35
 • 45 mm ISOVER ULTIMATE UNI-skiva 36 (gäller även med std. eldosa)
 • 28 x 70 mm glespanel c300
 • 13 mm gipsskiva, Gyproc Normal el. likv.
 • 13 mm gipsskiva, Gyproc Normal el. likv.
Brandmotstånd
REI
60
Applikationer
Mellanbjälklag
Material
ULTIMATE
Beskrivning
Last: 7 kN/regel
Längd: 4 m
Virkesklass: C24
VT60
VT:60
Uppbyggnad
 • 250 mm ISOVER InsulSafe®
 • 45 x 195 mm träregel c1200 C24
 • 28 x 70 mm glespanel c300
 • 15 mm gipsskiva, Gyproc PROTECT F
 • 13 mm gipsskiva, Gyproc GEE ErgoLite®
Brandmotstånd
REI
60
Applikationer
Vindsbjälklag
Material
InsulSafe
Beskrivning
Last: 5 kN/regel
Längd: 4 m
Virkesklass: C24
YT61.2
YT:61.2
Uppbyggnad
 • Ventilerad fasadbeklädnad
 • 28 x 70 mm spikregel
 • 30 mm ISOVER Fasadskiva 32
 • 9 mm gipsskiva, Glasroc X Storm el. likv.
 • 145 mm ISOVER UNI-skiva 35
 • 145 mm träregel c600
 • ISOVER Vario® Xtra
 • 45 mm ISOVER ULTIMATE UNI-skiva 36
 • 45 mm träregel c600
 • 13 mm gipsskiva, Gyproc Normal el. likv.
 • 13 mm gipsskiva, Gyproc Normal el. likv.
Brandmotstånd
REI
60
Applikationer
Ytterväggar
Material
Glasull/ULTIMATE
Beskrivning
Last: 46,5 kN/m
Vägghöjd: 3 m
Virkesklass: C24
YT61.3
YT:61.3
Uppbyggnad
 • Ventilerad fasadbeklädnad
 • 28 x 70 mm spikregel
 • 30 mm ISOVER Fasadskiva 32
 • 9 mm gipsskiva, Glasroc X Storm el. likv.
 • 145 mm ISOVER UNI-skiva 35
 • 195 mm träregel c600
 • 45 mm ISOVER ULTIMATE UNI-skiva 36
 • ISOVER Vario® Xtra
 • 13 mm gipsskiva, Gyproc Normal el. likv.
 • 13 mm gipsskiva, Gyproc Normal el. likv.
Brandmotstånd
REI
60
Applikationer
Ytterväggar
Material
Glasull/ULTIMATE
Beskrivning
Last: 47,25 kN/m
Vägghöjd. 3 m
Virkesklass: C24
YT76
YT:76
Uppbyggnad
 • 30 mm ISOVER Fasadskiva 32
 • 9 mm gipsskiva, Glasroc X Storm el. likv.
 • 170 mm ISOVER UNI-skiva 35
 • 170 mm träregel c600
 • ISOVER Vario® Xtra alt. ISOVER Plastfolie
 • 15 mm gipsskiva, Gyproc PROTECT F, el. likv.
 • 13 mm gipsskiva, Gyproc Normal el. likv.
Brandmotstånd
REI
60
Applikationer
Ytterväggar
Material
Glasull
Beskrivning
Last: 25 kN/regel
Vägghöjd: 3 m
Virkesklass: C24
YT79
YT:79
Uppbyggnad
 • Ventilerad fasadbeklädnad
 • 28 x 70 mm spikregel
 • 30 mm ISOVER Fasadskiva 32
 • 9 mm gipsskiva, Glasroc X Storm el. likv.
 • 170 mm ISOVER UNI-skiva 35
 • 170 mm träregel c600
 • ISOVER Vario® Xtra alt. ISOVER Plastfolie
 • 45 mm ISOVER ULTIMATE UNI-skiva 36
 • 45 mm träregel c600
 • 15 mm gipsskiva, Gyproc PROTECT F, el. likv.
 • 13 mm Gyproc GN13
Brandmotstånd
REI
60
Applikationer
Ytterväggar
Material
Glasull/ULTIMATE
Beskrivning
Last: 25 kN/regel
Vägghöjd: 3 m
Virkesklass: C24
YT79.2
YT:79.2
Uppbyggnad
 • Ventilerad fasadbeklädnad
 • 28 x 70 mm spikregel
 • 30 mm ISOVER Fasadskiva 32
 • 9 mm gipsskiva, Glasroc X Storm el. likv.
 • 170 mm ISOVER UNI-skiva 35
 • 170 mm träregel c600
 • ISOVER Vario® Xtra
 • 45 mm ISOVER ULTIMATE UNI-skiva 36
 • 45 mm träregel c600
 • 13 mm gipsskiva, Gyproc Normal el. likv.
 • 13 mm gipsskiva, Gyproc Normal el. likv.
Brandmotstånd
REI
60
Applikationer
Ytterväggar
Material
Glasull/ULTIMATE
Beskrivning
Last: 52,6 kN/m
Vägghöjd: 3 m
Virkesklass: C24
YT80
YT:80
Uppbyggnad
 • Ventilerad fasadbeklädnad
 • 28 x 70 mm spikregel
 • 9 mm gipsskiva, Gyproc Vindskyddsskiva
 • 145 mm ISOVER UNI-skiva 35
 • 145 mm träregel c600
 • ISOVER Vario® Xtra alt. ISOVER Plastfolie
 • 15 mm gipsskiva, Gyproc PROTECT F, el. likv.
Brandmotstånd
REI
60
Applikationer
Ytterväggar
Material
Glasull
Beskrivning
Last: 15 kN/regel
Vägghöjd: 3 m
Virkesklass: C24