Komprimering

Isovers glasullsprodukter komprimeras innan leverans


Komprimerat upp till 80 %

Isovers glasull är högkomprimerad vilket innebär att det får plats mer material på lastbilen – vilket innebär fler kvadratmeter isolering per flakmeter och mer material per leverans och därmed färre transporter. Mer material i varje transport medför även minskning i produkternas miljöpåverkan. 
 

Tar mindre plats på byggarbetsplatsen

De högkomprimerade förpackningarna och de praktiska pallarna med Isover glasull tar mindre plats på byggarbetsplatsen och du kan lagra fler kvadratmeter på samma yta. Det är bara Isover som kan leverera höga dubbelpallar med isolering eftersom den högkomprimerade glasullen är så lätt, spänstig och formstabil. 

Isovers glasullsprodukter komprimeras innan leverans

Återvunnet material i Isovers förpackningar

2023 går vi över till 30% återvunnen plast i säckarna för våra komprimerade produkter inom produktsegmenten, Standard, Professional och Premium.

Målsättningen är att alla plastförpackningar ska bestå av minst 50% återvunnen plast år 2030 och samtliga förpackningar vara helt återvinningsbara 2028. I samband med att vi går över till återvunnen plast i säckarna övergår vi också till en modulplast som innebär en materialminskning med 45 % på modulbältena.

30% återvunnet material i Isovers komprimerade förpackningar