Obrännbarhet

Isovers glasull är obrännbar


Obrännbart material

Glasull är ett obrännbart material, eftersom det är gjort av glas som inte kan brinna. Isovers glasull behöver inte heller behöver någon tillsats av brandhämmare för att klara brandkraven. 

Ett obrännbart material kan inte bidra som bränsle vid en brand och det finns inte risk för glödbrand som annars kan uppstå i porösa material. Vid en glödbrand brinner materialet utan öppen låga och dessa brännbara gaser förflyttar sig i materialet. Branden kan sedan plötsligt växa om glödbranden stöter på mer bränsle eller får tillgång till mer syre.
 

Fakta brandklass

Enligt europeiska regler ska tillverkare av byggmaterial redovisa produkternas brandegenskaper i form av deras brandreaktion i klasser från A till E, där A är den bästa brandklassen och E den sämsta. De flesta av Isovers glasullsprodukter hamnar i högsta/bästa brandklass A, vilket innebär att produkterna är obrännbara.