1 min

Vad är skillnaden mellan en flamskyddad/svårantändlig produkt och en obrännbar produkt?

En flamskyddad produkt är inte obrännbar utan produkten är endast svårantändlig. Utsätts den flamskyddsbehandlade produkten för höga temperaturer och den antänds så brinner den nästan lika bra som en obehandlad produkt. I en del träbaserade isoleringsmaterial tillsätts flamskyddsmedel, borsalter (borax och/eller borsyra), de utgör ca 15-20 vikt-%.

Enligt Kemikalieinspektionen har EU bedömt dessa ämnen som reproduktionsstörande d.v.s. de kan skada fortplantningen och ge fosterskador. Därför är det viktigt att under isolerarbetet skydda sig mot damm med någon typ av andningsskydd. Isovers glas- och stenullsprodukter behöver inga brandhämmande tillsatser eftersom de är obrännbara material, de klassas idag enligt Euroklass A1/A2-s1;d0. Produkter med ytskikt av papper hamnar i en annan klass, Euroklass F, p.g.a. att papper är brännbart material.