Byggnaders klimatpåverkan

ISOVERs hållbarhetsarbete


Som vi bygger får vi leva

Den största delen av en byggnads omkostnader och klimatpåverkan uppstår dels under själva byggprocessen, dels under den tid som byggnaden förvaltas och används. Att bygga hus som lever länge och har minimal energianvändning under sin livstid är därför väldigt smart matematik.

Det kostar inte mycket mer att bygga lågenergihus jämfört med dagens byggregler, men energibesparingen (cirka 70 procent) finns kvar under byggnadens hela livslängd. 

Materialval avgörande

För att minimera energianvändningen är det även viktigt att tänka på hur vi bygger. Nyligen publicerade studier visar stora CO₂-utsläpp från byggnation av flerbostadshus i betong och driver branschen mot en större andel träkonstruktioner. För att träkonstruktioner ska bli brandsäkra krävs obrännbara material, d v s mineralull. 


Innovationer för framtiden

Isover representerar den nya generationen inom byggteknik och har ett helhetserbjudande som bland annat omfattar innovativa isolermaterial, robusta system för lufttäthet och fuktsäkerhet och moderna konstruktionslösningar. Innovationer som bidrar till att minska byggnaders miljöpåverkan på lång och på kort sikt.


Tillgängliga inom BIM

Isovers konstruktionslösningar kommer efterhand även att finnas tillgängliga inom BIMobject®, en databas av intelligenta ”byggmoduler”. Ett BIM-objekt bär på smart information och gör det möjligt att på ett smidigt sätt optimera byggnadens alla konstruktionsdetaljer till en väl fungerande helhet. 
 
Genom att Isovers innovationer finns tillgängliga som BIM-objekt är det möjligt för föreskrivare att snabbt och enkelt välja de konstruktionslösningar som har bästa hållbarhetsprestanda genom hela byggprocessen – konstruktion, byggnation och användning. 

Isovers BIM-objekt