Produkter

Förfina sökning Återställ Filtrera
Filter
129 resultat
Nyhet

TECH Wired Mat MT 3.1 V1

Nätmatta av stenull och komfortytskikt för termisk isolering av runda- och rektangulära ventilationskanaler, expansionskärl och behållare m.m.

Ventilationsisolering
Nyhet

TECH Wired Mat MT 4.1 V1

Nätmatta av stenull och komfortytskikt för termisk isolering av rörledningar, behållare, ugnar, pannor m.m. med höga driftstemperaturer inom processindustri

Cisterner, pannor och ugnar
Rörisolering