System

Sort by:

System listing

3 resultat

Isover Fogtätningssystem

Drevning med glasull runt dörrar, fönster och konstruktionselement är en traditionell, välfungerande och väl beprövad lösning som uppfyller samtliga krav som ställs i applikationen. Det är ett lättarbetat och formstabilt material som säkrar full funktion över hela byggnadens / byggnadsdelens livstid

Isover PLUS+

Ett innovativt, fasadbärande isoleringssystem av glasull för ytterväggskonstruktioner i KL-trä, betong, tegel, lättklinkerbetong eller lättbetong.

Isover WeatherProtect

Isover WeatherProtect är ett fasadisoleringskoncept med ett integrerat väderskydd. Konceptet möjliggör för montage av isolering, vindskydd och ett tillfälligt väderskydd i ett och samma arbetsmoment!