System

Filtrera
Filter
Systemtyp
Sort by:

System listing

Förfina sökning Återställ Filtrera
Filter
2 resultat

Isover PLUS+

Ett innovativt, fasadbärande isoleringssystem av glasull för ytterväggskonstruktioner i KL-trä, betong, tegel, lättklinkerbetong eller lättbetong.

Isover WeatherProtect

Isover WeatherProtect är ett fasadisoleringskoncept med ett integrerat väderskydd. Konceptet möjliggör för montage av isolering, vindskydd och ett tillfälligt väderskydd i ett och samma arbetsmoment!