Isover WeatherProtect

Väderskyddat fasadisoleringskoncept

Isover WeatherProtect är ett fasadisoleringskoncept med ett integrerat väderskydd. Konceptet möjliggör för montage av isolering, vindskydd och ett tillfälligt väderskydd i ett och samma arbetsmoment!

Läs mer
Läs mindre

Isover WeatherProtect fasadsystem

Om Isover WeatherProtect

Isover WeatherProtect är ett effektivt fasadisoleringskoncept som erbjuder ett rationellt och vädersäkrat montage. Konceptet består av Isover Fasadskiva 30 Alu, som är en styv glasullsskiva med en ytbeklädnad av mikroperforerad aluminium, som tillsammans med tätningstillbehören Isover Vario SilverFast och Isover Vario Bond möjliggör för ett skapa ett komplett utvändigt vind- och väderskydd.

Med omsorgsfull skarvtätning och tätning mot stommen vid fönster och dörröppningar fås mycket god vindtätning samt bidrag till lufttätning, eftersom ytskiktet har ett stort luftmotstånd. Den mikroperforerade aluminiumfolien är diffusionsöppen och ger ett vindskydd med bibehållen brandreaktionsklassning A2-s1,d0, dvs obrännbar.

Systemlösningen medför en möjlighet att rationalisera byggprocessen genom att starta uttorkning och invändig komplettering omedelbart efter montering utan att behöva invänta att fasadbeklädnaden kommer upp. Exponeringstiden är upp till 12 månader och är lämplig för både nyproduktion och renovering.

  • Heltäckande isolering med marknadens bästa isolervärde för mineralull
  • Diffusionsöppet vindskydd integrerat med isoleringen.
  • Väderskydd som möjliggör långa exponeringstider.
  • Obrännbar brandreaktionsklassning (A2-s1,d0).
  • Genomtänkta systemlösningar och smarta tillbehör.
     

Systemet är företrädesvis avsedd för regelstommar och KL-trä men är lämplig även för andra infästningsunderlag såsom exempelvis betong och lättklinker.

Användningsområde

Isover WeatherProtect fasadisoleringskoncept fungerar väl både vid nyproduktion och renovering och är företrädesvis avsedd för regelstommar som kräver separat vindskydd, men är lämplig även för andra infästningsunderlag såsom exempelvis KL-trä, betong och lättklinker. I arbetsanvisningen finns välutförlig guidning för hur man går tillväga vid montage och tätning av fasadens konstruktionskänsliga delar så som exempelvis fönster- och dörranslutningar samt anslutning mot grund.

Dokument

Projekterings-/arbetsanvisning
1 dokument är kopplade till produkten
1 dokument är kopplade till produkten
Projekterings- och arbetsanvisning Isover WeatherProtect