Energiindustrin

Isover OEM specialprodukter till energiindustrin


I takt med ökad miljömedvetenhet och allt högre energipriser blir energieffektivitet ett allt starkare konkurrensmedel. De högsta kraven ställs inte oväntat på produkter som på olika sätt omvandlar eller lagrar energi, exempelvis värmepumpar. 
 

God isolerförmåga ger en bättre produkt

Valet av isolering är centralt för att få maximal energieffektivitet. Mineralullen är det perfekta isolermaterialet för energiprodukter eftersom det både har mycket god isolerförmåga och tål höga temperaturer.

I de fall där temperaturen håller sig under 200°C är glasull det mest optimala valet eftersom glasull har bland det lägsta lambdavärdet av marknadens olika mineralullsprodukter. Vid högre temperaturer, exempelvis i olika typer av pannor, använder man ULTIMATE.

Förutom att spara energi så minskar isoleringen även bullernivån och eventuell värmeutstrålning.

Exempel på produkter där mineralullsisolering används är varmvattenberedare, kylaggregat, värmepumpar, värmeväxlare, värmepannor, ackumulatortankar, solfångare, fjärrvärmeledningar och torkugnar.