Ventilationsindustrin

Isover OEM specialprodukter till industrinEn bra ventilationsanläggning är både energieffektiv och tyst. Ett enkelt sätt att förbättra olika ventilationsprodukter är därför att isolera dem med mineralull. Exempel på produkter där mineralull används är fläktar, kyl- och luftbehandlingsaggregat, ljudbafflar samt ventilationskanaler.


Tysta och energisnåla anläggningar

Den höga ljuddämpningen hos mineralull minskar bullret i den färdiga ventilationsanläggningen och den goda värmeisoleringsförmågan gör att luften i anläggningen inte värms eller kyls av omgivningen mer än nödvändigt.
 

Låg vikt

En stor fördel med glasull jämfört med andra material är den låga vikten. Den gör att upphängningen inte behöver vara lika kraftig och det blir både enklare att montera produkterna och billigare att transportera dem.
 

Isover Cleantec®

Isover Cleantec® är vår serie produkter som är anpassade och typgodkända för invändig isolering av ventilationskanaler och -komponenter. Produkterna ger maximal ljudabsorption och har ett ytskikt som gör att man enkelt klarar de högt ställda kraven på rengöring.

Läs mer om Isover Cleantec® här
 

Brandskydd

Isover Cleantec® finns i både glas- och stenull och i en rad olika tjocklekar. För brandisolering används stenull som i den tjockaste versionen klarar brandklass EI60. Samtliga produkter uppfyller kraven för obrännbart material med ytskikt Klass 1.