Arbetsmiljö

ISOVERs hållbarhetsarbete


EUCEB/BCCA

Det finns en felaktig föreställning om att fibrerna i glas och stenull skulle vara hälsovådliga och likt asbest orsaka skador på lungorna. Till skillnad från asbest så är mineralullsfibrer biolösliga och kan brytas ner av kroppen.

Glasull är sedan 1997 klassificerad som biolöslig och icke-cancerogen enligt EUCEB (European Certification Board for mineral wool products).

Isover är medlemmar i EURIMA och EUCEB som tredjepartsverifierar mineralullen i ett certifierat laboratorium för att säkerställa att fibrerna i isoleringen uppfyller kraven enligt den europeiska klassificeringsförordningen (CLP) och därmed klassas som ofarliga att arbeta med.

Isovers glasull är certifierad av BCCA. ISOVER är även medlemmar i Swedisol, branschorganisationen för Sveriges ledande mineralullsleverantörer, som marknadsför isolerprodukter med mineralullsfibrer som uppfyller kraven i Anmärkning Q enligt den europeiska klassificeringsförordningen (CLP).