Hållbarhet
Nyheter

Hållbarhet

En hållbar framtid

Hållbarhet är ett prioriterat område för oss, och vi arbetar kontinuerligt med att ta fram isolermaterial som är bra för både människa och miljö: för nutid och framtid.

Att isolera är den mest kostnadseffektiva metoden för att minska utsläppen av växthusgaser och därmed minimera klimatförändringarna. Själva byggprocessen står dock ofta för en väsentlig del av CO₂-utsläppen för hela byggnadens livstid. Ansvaret att agera för en mer hållbar framtid ligger därför till stor del på byggbranschen.

Vårt hållbarhetsarbete

Isover definierat åtgärder inom färdplanens fyra fokusområden som ska bidra till att uppnå målet.

Isolering och klimatfrågan

Vi tar vårt ansvar genom att utveckla nya, hållbara material och byggmetoder för framtidens hus.

Glasullens miljöfördelar

Av minst 70% återvunnet glas tillverkar vi miljövänliga och effektiva isolerlösningar.

Miljöbedömning produkter

På Isover jobbar vi aktivt för att miljödeklarera våra produkter. 

Miljöcertifierade byggnader

Enligt kriterierna för Miljöbyggnad, BREEAM och LEED.

Spårbarhet och skogsbruk

Sammanfattande yttrande om Saint-Gobains riktlinjer avseende spårbarhet av hållbart skogsbruk.

Miljöoptimering

Med innovativa produkter och konstruktioner tar Isover vårt ansvar som isoleringsexperter.

Inomhusmiljö och hälsa

​En jämn inomhustemperatur gör livet behagligt. Frisk och fräsch inomhusluft är en viktig komponent.

Hållbarhetstermer

Ett litet hållbarhetslexikon - förklaringar på hållbarhetstermer och förkortningar.