Transportindustrin

Isover OEM specialprodukter till industrin


Våra isolerkomponenter används i en rad olika fordonsapplikationer. Bland annat i motorrum, hytter och passagerarutrymmen i lastbilar, entreprenadmaskiner, tåg och bussar.


Ljudabsorption och termisk isolering till minimal vikt

Komfort och bränsleekonomi är viktiga faktorer för alla fordonstillverkare. Slutanvändarna kräver låg ljudnivå, behaglig temperatur och låga driftskostnader.

Kombinationen av hög termisk isolerförmåga, god ljudabsorption, temperaturtålighet och låg vikt gör glasull till ett idealiskt val för användning i alla typer av fordon. Med glasull som isolermaterial får du mycket hög komfort i hytter och passagerarutrymmen till mycket låg vikt.

Den höga termiska isolerförmågan ger ett jämnt och behagligt klimat för förare och passagerare. Glasullskomponenter används ofta för att eliminera köldbryggor, exempelvis vid sovplatser i lastbilshytter.

Kombinationen av låg vikt och hög termisk isolerförmåga kan även bidra till att minska bränsleförbrukningen. 

De goda akustiska egenskaperna gör att glasulls- komponenter absorberar buller mycket effektivt, till gagn för både fordonens användare och omgivningen.
 

Självbärande och tåliga komponenter

Glasullskomponenter är självbärande, robusta och tåliga. De har mycket bra brandbeständighet och tål höga temperaturer. De goda mekaniska egenskaperna gör också att komponenterna är enkla att montera.

Genom att belägga glasullskomponenterna med ett ytskikt så får man en olje- och vattenavvisande yta som kan högtryckstvättas, utmärkt för användning i motorrum.
 

Flexibla lösningar

Tack vare de många möjligheterna vid tillverkningen så kan vi i hög grad anpassa komponenternas egenskaper efter dina krav. Glasull används till allt från formpressade paneler för isolering av motorrum till inplastade, kondenstäta skivor för lastbilshytter och tåg. Kontakta oss så hjälper vi dig hitta den mest optimala lösningen för att lösa dina problem.

Transportindustrin