Isover Fogtätningssystem

Brandisolering
Ljudisolering

Drevning med glasull runt dörrar, fönster och konstruktionselement är en traditionell, välfungerande och väl beprövad lösning som uppfyller samtliga krav som ställs i applikationen. Det är ett lättarbetat och formstabilt material som säkrar full funktion över hela byggnadens / byggnadsdelens livstid

Läs mer
Läs mindre

Isover Fogtätningssystem
 

  • Brandklassat drevningssystem verifierat av SP
  • Dokumenterat god ljudprestanda verifierad av SP
  • Bestående flexibilitet säkerställer god termisk prestanda
  • Spänstig och lättarbetad, minskar montagetiden
  • Materialåtervunnen råvara minskar miljöbelastningen

 

Fogtätningssystem - Brand  Fogtätningssystem - Ljud

Brandklassat drevningssystem

I vissa fall finns brandkrav som innebär drevning och fogning som är anpassat för dessa. Om du har brandkrav ska du anpassa dina lösningar i vissa fall. 
 


Verifierad ljudprestanda

Vi har valt att göra en serie mätningar hos RISE Byggteknik - Ljud och vibration som visar olika drevningssystems ljudprestanda. Vi har tittat på hur det påverkar ljudprestandan om man har fogning med fogmassa eller täcker drevningen med trälist samt olika kombinationer.


Enkelt montage

Drevning av glasull är lätt att montera även för den som ska göra det för första gången. Drevningsremsorna sitter stadigt utan risk för att dom rör sig under arbetet till följd av luftrörelser från vind.

Här kan du se hur det går till att dreva fönster
 

Termisk prestanda

Isoleringsförmågan är god eftersom remsorna komprimeras till en optimal densitet. Man kan räkna med ett lambdavärde på under 0,033 W/mK i monterat tillstånd. Fyll fogen med drevningsmaterial för optimal funktion.


Bidrag till lufttäthet

Sättet man drevar fogar och förseglar eller täcker drevningen har utvecklats under de gångna decennierna. Den vanligaste traditionella lösningen är att dreva fogarna med glasullsremsor och täcka fogen på ömse sidor med trälist eller liknande. Detta motsvarar provobjekt 3.  Denna lösning är inte lufttät i modern mening.

Idag använder man någon typ av fogmassa eller tejpning för att få god lufttäthet på invändiga sidan när man bygger hus med hög energiprestanda. Detta motsvarar provobjekt 4-7. Om man tejpar för lufttätning blir den en  komplettering av provobjekt 3.

Dokument

Välj alla
Certifikat
2 dokument är kopplade till produkten
2 dokument är kopplade till produkten
Godkännandebevis SC0138-16: ISOVER Fogtätningssystem
Provningsrapport: Bestämning av ljudisolering på drevsystem