Isover Fogtätningssystem - Brand

För drevning runt dörrar och fönster i brandcellsskiljande byggnadsdelar samt drevning mellan brandcellsskiljande byggnadsdelar. 

Fogarna kan täckas med träfoder eller fogmassan Bostik Build & Sanitary Sealants. Brandteknisk klass EI 30-EI 90 enligt tillhörande handling.

Läs mer om Bostikprodukterna här