2 minuter min

Dreva fönster

När du byter fönster eller tätar fönster i äldre hus är det viktigt att du isolerar utrymmet (fogen) mellan fönsterkarmen och väggreglarna. Detta kallas för att dreva och utförs enklast med Isover Easy Dreva, glasullsremsor för drevning av fönster och dörrar.

Det här behöver du:

Produkter Verktyg
Isover Easy Dreva, består av en klädd och en oklädd glasullsremsa Isover Drevkil, finns i förpackningen

Instruktionsfilm - dreva fönster

Steg för steg dreva fönster

Foga från insidan

Foga från insidan. Börja med den oklädda remsan. Påbörja monteringen cirka 20 cm från ett hörn. Använd drevkilen, spetsiga föremål kan skada remsan. Placera remsan med bredsidan över fogen och dreva i pilens riktning. Tryck in remsan så långt att det finns cirka 3 cm fogdjup kvar för den klädda remsan.

Dreva ända ut i hörnet

Dreva ända ut i hörnet. Vik sedan remsan och låt den hänga i en båge. Tryck in remsan ett stycke från hörnet och fortsätt sedan drevningen baklänges till hörnet. Detta upprepas vid alla hörn.

Skarva remsan där drevningen började med ett överlapp på cirka 15 cm

Skarva remsan där drevningen började med ett överlapp på cirka 15 cm.

Vik runt folien på den klädda remsans fria ände

Klädd remsa. Vik runt folien på den klädda remsans fria ände. Börja monteringen strax ovanför där drevningen med den oklädda remsan började. Fortsätt därefter drevningen på samma sätt som tidigare. Obs! Den klädda remsans folie får inte hakas upp på karmhörnen. Skarva remsan där drevningen började med 15 cm överlapp. Avsluta med att dra ner folien och vik den om remsan. Tryck in remsan omsorgsfullt.

Tänk på det här

  • Om du har äldre fönster kan du behöva se över tätningslisterna också för att få ett riktigt tätt fönster. Tätningslister åldras och kan behöva bytas efter några år.