3 minuter min

Isolera golv och golvbjälklag från krypgrunden

Det finns två viktiga anledningar att isolera golvet, för att spara energi och för att få varma golv. Det man måste tänka på är att med ett välisolerat golvbjälklag blir krypgrunden kallare och den relativa luftfuktigheten högre, särskilt under sommaren. Men risken för skador kan minimeras med enkla åtgärder.

När du isolerar golvbjälklaget underifrån slipper du förstöra golvet i rummet. Samtidigt skyddas träet genom att du placerar isoleringen på undersidan av bjälklaget. Golvbjälklaget får helt enkelt en högre temperatur. Förutsättningen för att kunna isolera golvbjälklaget underifrån är att det finns tillräcklig plats i kryputrymmet.
 

Varmgrund ett alternativ

I en del fall går det även att göra en så kallad varmgrund. Detta innebär att marken och kantbalken isoleras, inte bjälklaget.

Rätt utförd får grunden samma temperatur och därmed samma relativa fuktighet som inne i bostaden varför risken för fuktproblem är mycket liten. Varmgrunden måste göras lufttät så att okontrollerat luftläckage inte uppkommer. Detta skulle innebära en avkylning och en ökad risk för fuktskador. Är du osäker, rådgör gärna med en fackkunnig person.
 

Förarbetet är viktigt

Innan man påbörjar isoleringsarbetet är det viktigt att undersöka hur väldränerad grunden är samt att avlägsna allt organiskt material t ex virke och skräp och att återfylla med singel eller makadam. Avled gärna regnvattnet från yttertaket bort från grunden med hjälp av stuprör. Det är viktigt att se till att vatten inte kan rinna mot eller in i grunden. Det kan medföra vattenansamlingar, vilket kan leda till fuktproblem.

Det här behöver du:

Produkter Verktyg och byggmaterial
Isover UNI-skiva 35 eller Isover UNI-skiva 33 Isolerkniv, hammare eller skruvdragare och såg
ISOVER Fasadskiva eller Isover Fasadboard Spik eller skruv
Isover Plåtbricka  
Isover Plastfolie  

 

Instruktionsfilm - isolera golvbjälklag från krypgrunden

Steg för steg isolera golv och golvbjälklag från krypgrunden

Montera isoleringen mellan bjälkarna

Ta bort blindbottnen och eventuell gammal isolering eller fyllning. Vid behov, bygg på golvbjälkarna med träreglar så du får plats med önskad isolertjocklek. Montera isoleringen mellan bjälkarna.

Fyll hela utrymmet noggrant och tryck ihop skivorna i skarvarna

Fyll hela utrymmet noggrant och tryck ihop skivorna i skarvarna.

Spika Fasadboard alternativt Fasadskiva på undersidan av bjälkarna

Spika Fasadboard alternativt Fasadskiva på undersidan av bjälkarna. Fäst längdskarvarna på bjälkarna.

Stötta dem med en horisontell och en lodrät bräda

För att hålla skivorna på plats när du spikar kan du eventuellt stötta dem med en horisontell och en lodrät bräda.

När du är färdig med isoleringen rensar du marken från överblivet material. Täck eventuellt marken med en folie och lägg ut den med ordentliga överlapp. Lägg ut stenar vid kanterna och lämna 50 mm mellan folien och grundmuren på grund av att eventuellt kondensvatten ska kunna rinna ned i den dränerande marken.

Tänk på det här

  • Se till att krypgrunden är ventilerad och att det finns ventilationsöppningar på alla sidor. Skotta aldrig upp snö som hindrar ventilation.

  • Man kan även minska kondens i kryputrymmet genom att lägga en värmeisolering på marken, t ex en XPS-skiva. Syftet är att höja temperaturen under sommaren. Isoleringen kan kombineras med en folie, antingen under eller mellan två skikt av isolering. Man måste dock ta hänsyn till kondensrisken på folien.

  • Det är viktigt att avlägsna allt organiskt material som t ex humusämnen, sågspån och andra material innan man lägger på en folie på marken. Detta kan annars bidra till elak lukt som kan sprida sig, eventuellt in till bostaden.

  • Att isolera grundmuren på insidan kan även höja temperaturen något i krypgrunden. Man bör dock tänka på att det tjälfria djupet kan påverkas.