5 minuter min

Isolera yttervägg utifrån med ett lager isolering

I vissa fall krävs det inte så tjock isolering på ytterväggen. Då kan du avstå från att regla upp och hoppa över det innersta lagret isolering. Isoleringen görs då endast med Isover Fasadskiva P 31. Även här måste isoleringen placeras tätt emot den gamla väggen. Här beskriver vi hur du isolerar med en tunnare tilläggsisolering.

Yttervägg utifrån

Att isolera ytterväggen utifrån är det mest lämpliga på grund av att den gamla väggen då får något högre temperatur. Det är ett omfattande arbete eftersom även fasaden måste bytas eller tas ner.

Om du har planer på att förändra husets fasad är det här ett utmärkt tillfälle att samtidigt tilläggsisolera. Fördelen med utvändig isolering är att isolerskiktet blir obrutet och därmed ger bästa effekt. Dessutom påverkar du inte rummens storlek invändigt.

Isover Fasadskiva är en styv glasullsprodukt som har ett mycket bra isolervärde. Denna produkt placeras utvändigt mot den befintliga väggstommen. Har du en trä- eller stålregelstomme ska du välja Isover Fasadskiva P som har ett papper på ena sidan. Är väggen av t ex betong som är vindtätt ska du använda Isover Fasadskiva utan papper. Den pappbeklädda Fasadskivan ska monteras med pappret vänt inåt mot regelstommen. I och med att pappret kläms mellan Fasadskiva och regeln så vindskyddas den lätta isoleringen som finns mellan trä- eller stålregelstommen.

Har du plats för mer än ett lager isolering är det en god idé att fylla på med ett till. Regla då först med exempelvis 45 x 45 mm liggande reglar på c-avstånd 600 mm. Om du vill ha tjockare isolering i det innersta lagret kan du behöva kraftigare reglar. 

Det är viktigt att isoleringen placeras tätt emot den gamla väggstommen för att få nytta av isoleringen. Bästa resultat får du om du tar bort det befintliga fasadmaterialet ända in till vindskyddet. Ta bort eventuella knutbrädor, lockläkt, bottenbrädor, foder runt fönster och dörrar samt spikläkten.

Tänk på att gamla ytterväggar ofta behöver förbättrat vind- och lufttätning. Ta bort ev. befintligt vindskydd och använd Bastion Vindskydd innan du tilläggsisolerar. Det skyddar konstruktionen, minskar drag och ofrivillig ventilation som i sin tur minskar värmeförlusten och energianvändningen.

Med Bastion Vindskydd kan du använda ISOVER Fasadskiva 31 (utan papper).
 

Luftspalt bakom träpanel

Luftning bakom träpanel är lika viktigt som bakom andra fasadmaterial. Först och främst bör du vara noga med att välja ett virke av bra kvalitet. Ändträet på panelen ska snedskäras med fall utåt för att vattnet ska rinna av lättare. Skarvarna bör vara förskjutna samt jämnt fördelade över ytan. En lämplig dimension på spikläkten är 28 x 70 mm. Då bildas en luftspalt som medverkar till att inträngande vatten torkar ut.

Det finns olika panelutföranden. Vid stående panel med lockläkt används en bottenbräda som är minst 22 x 175 mm och en lockläkt som är minst 19 x 38 mm. Här sätts spikregeln horisontellt vilket gör att ingen luftspalt bildas. Genom att placera en läkt i höjdled innan den horisontella spikregeln sätts skapas en luftspalt.

Det finns även stående panel med lockbrädor där bottenbrädan är minst 19 x 150 mm och lockbrädan 22 x 150 mm. Här är läktbrädan ganska bred vilket bildar ventilationskanaler bakom lockbrädan, se bild nedan.

Liggande panel är panelbrädor som är minst 22 x 175 mm. Här ska stående spikläkt stå för luftspalten.

Här finns instruktioner för att isolera yttervägg med två lager isolering

Här finns instruktioner för att isolera ytterväggen med Isover Fasadskiva 32

Det här behöver du:

Produkter Verktyg och byggmaterial
Isover Fasadskiva P 31 Isolerkniv, hammare, skruvdragare, vattenpass och såg
Isover Fasadskiva 31 Träreglar, spikläkt minst 28 x 70 mm, spik och skruv
Isover Bastion Vindskydd  
Isover Distanshylsor  
Isover Plastbrickor  

 

Instruktionsfilm - isolera yttervägg utifrån med ett lager

Steg för steg isolera yttervägg utifrån med ett lager isolering

Ta eventuellt bort det befintliga fasadmaterialet ända in till vindskyddet

Ta eventuellt bort det befintliga fasadmaterialet ända in till vindskyddet, samt ev knutbrädor, lockläkt, bottenbrädor, foder runt fönster och dörrar, samt spikläkten så att Fasadskivan kan ligga tätt mot fasaden. Täpp till eventuella luftspalter.

Montera Fasadskiva P direkt på den gamla väggen

Montera Fasadskiva P direkt på den gamla väggen. Det är viktigt att Fasadskivans pappbeklädda sida vänds inåt och att skivans kanter ligger över en bärande byggnadsdel och tätt emot varandra utan springor. Använd plastbrickor och spik eller skruv med c-avstånd 300 mm i kant och 600 mm mitt på skivorna. Har du 80 mm Fasadskiva P är det mest lämpligt att använda skruv. Skär rent kring fönster.

Tryck in distanshylsor med jämna mellanrum som du sedan spikar igenom och fäster spikläkten i den gamla fasaden

Markera vågräta linjer med c-avstånd 600 mm, där spikläkten ska sitta. Tryck in distanshylsor med jämna mellanrum som du sedan spikar igenom och fäster spikläkten i den gamla fasaden. Distanshylsan är en distans mellan spikläkt och regel.

Klä väggen med ny fasadpanel

Klä väggen med ny fasadpanel.

Tänk på det här

  • Se över din ventilation inomhus, läs mer om hur du gör här.

  • Rådgör gärna med en fackman innan du bestämmer dig för hur tjock tilläggsisolering du ska välja.

  • Tänk på att undersöka tätheten på insidan av väggen. Om varm fuktig inomhusluft strömmar in i väggen kan det resultera i fuktskador.

  • Tänk på att du kanske behöver ansöka om bygglov om du ändrar fasadens utseende.

  • Om du ändå tänker renovera fasaden är det väl värt att även lägga pengar på att tilläggsisolera.

  • Isover rekommenderar en sammanlagd isolertjocklek efter tilläggsisolering på 200-300 mm på yttervägg.