2 minuter min

Isolera mellanvägg

Den främsta anledningen till att isolera en mellanvägg är för att minska ljudöverföringen via luften inne i väggen. Det är relativt enkelt att isolera en mellanvägg och du får en tystare och mer behaglig inomhusmiljö. En 95 mm träregelvägg som isoleras med 95 mm Isover Easy Träregelskiva kommer du att uppleva som mer än dubbelt så tyst som en oisolerad vägg!

För att förbättra väggens ljudreducerande egenskaper bör reglarna sluta tätt mot golv, vägg och tak. Detta görs enklast genom att klämma fast en remsa av Isover Dreva eller Isover Vario® Syllisolering mellan regeln och väggen, golvet eller taket. Var även noga med att dreva mellan karm och reglar, runt fönster och dörrar etc. Ett noggrant arbetsutförande ger ett bättre resultat.

Isover rekommenderar att mellanväggar fullisoleras (fylls helt med isolering) för att få optimal luftljudsisolering.

Det här behöver du:

Produkter Verktyg och byggmaterial
Isover Easy Träregelskiva 37 Hammare, skruvdragare
Isover Easy Dreva eller Isover Vario® Syllisolering Träreglar, gipsskivor, spik och skruv

 

Instruktionsfilm - isolera mellanvägg

Steg för steg isolera mellanvägg

Regla upp väggen med c-avstånd 600 mm

Börja med att regla upp väggen med c-avstånd 600 mm. Använd lämpligen 45 x 95 mm reglar. Sätt upp gipsskivor på ena sidan av väggen.

Fyll väggen med träregelskivor

Fyll väggen med träregelskivor. Använd hela skivor så långt det är möjligt. 

Isolera mellanvägg

Var noga med att isolerskivorna ligger tätt ihop i skarvarna.

Klä in väggen med gipsskivor

Avsluta med att klä in väggen med gipsskivor. Nu är du färdig och väggen kan spacklas och målas eller tapetseras.

Tänk på det här

  • Föredrar man att jobba med 900 mm breda gipsskivor, då ska man använda Isover Träregelskiva 450 som passar mellan träreglar med c-avstånd 450 mm.

  • För luftljudsisolering i mellanväggar med stålreglar används Isover Piano Ljudskiva/Rulle c600 eller Isover Piano Ljudrulle c450, beroende på vilket c-avstånd man har mellan stålreglarna. Vid vissa isolertjocklekar är skivorna slitsade för att passa saxad stålregel.