2 minuter min

Isolera yttervägg med Isover Easy Fasadskiva

I vissa fall krävs det inte så tjock isolering på ytterväggen. Då kan du avstå från att regla upp och hoppa över det innersta lagret isolering. Isoleringen görs då endast med Isover Easy Fasadskiva.

Även här måste isoleringen placeras tätt emot den gamla väggstommen för att få nytta av isoleringen. Finns det inte ett fullgott vindskydd placeras först ett vindskydd på ytterväggen, exempelvis Isover Bastion Vindskydd. Därefter placeras Isover Easy Fasadskiva heltäckande på ytterväggen.

Produkter Verktyg och byggmaterial
Isover Easy Fasadskiva Isolerkniv, hammare, skruvdragare, vattenpass, såg och ev en häftapparat
Isover IsoPigg Spikläkt minst 28 x 70 mm, spik    
Eventuellt Isover Bastion Vindskydd  
Steg för steg isolera yttervägg med Isover Easy Fasadskiva
Fasadskivan ska ligga tätt mot fasaden

Ta eventuellt bort det befintliga fasadmaterialet ända in till vindskyddet, samt eventuella knutbrädor, lockläkt, bottenbrädor, foder runt fönster och dörrar, samt spikläkten så att Fasadskivan kan ligga tätt mot fasaden. Täpp till eventuella luftspalter. Placera ett nytt vindskydd om det behövs kompletteras.

Montera Easy Fasadskiva direkt på vindskyddet på den gamla väggen

Montera Easy Fasadskiva direkt på vindskyddet på den gamla väggen. Saknas befintligt vindskydd så montera upp ett först. Lämplig produkt är Isover Bastion Vindskydd. Montera fast Easy Fasadskiva med tillbehöret Isover IsoPigg mitt på skivan med hjälp av ett spik.

Montera ytterligare fasadskivor runt om på samma sätt

Montera därefter ytterligare fasadskivor runt om skarv mot skarv på samma sätt som första Easy Fasadskiva. Vid varje skarv trycks bara IsoPigg in, då denna kommer att vara som en distans mellan bakomliggande bärande stomme och spikläkten som fasadbeklädnaden sitter på. Räkna med 4 st IsoPigg per m².

Skär rent kring fönster och komplettera med IsoPigg

Skär rent kring fönster och komplettera med IsoPigg runt skarven för att ha ett mothåll när spikläkten monteras intill fönstret.

Tänk på det här

  • Se över din ventilation inomhus.

  • Rådgör gärna med en fackman innan du bestämmer dig för hur tjock tilläggsisolering du ska välja.

  • Tänk på att undersöka tätheten på insidan av väggen. Om varm fuktig inomhusluft strömmar in i väggen kan det resultera i fuktskador.

  • Tänk på att du kanske behöver ansöka om bygglov om du ändrar fasadens utseende.

  • Om du ändå tänker renovera fasaden är det väl värt att även lägga pengar på att tilläggsisolera.

  • Isover rekommenderar en sammanlagd isolertjocklek efter tilläggsisolering på 200-300 mm på yttervägg.