4 min

Isolera yttervägg inifrån

Att isolera huset inifrån är ett alternativ om du inte kan göra det utifrån. När du tilläggsisolerar från insidan hamnar den befintliga väggen i ett kallare klimat, vilket medför att den blir känsligare för fukt. Den invändiga isoleringen gör också rummets golvyta något mindre men å andra sidan är jobbet lite lättare. Du bygger helt enkelt upp en regelvägg och isolerar i två lager, bakom och mellan reglarna. Glöm inte placera syllisolering mellan reglarna och befintligt golv.


Viktigt när du isolerar inifrån

Tilläggsisolering från insidan gör att den befintliga väggen hamnar i ett kallare klimat. För att undvika kondens är det därför extra viktigt att ha en lufttät insida. Ibland finns det redan en folie i väggen och den nya isoleringen får inte bli tjockare än en tredjedel av den sammanlagda isolertjockleken. Folien får alltså aldrig sitta längre in i väggen än en tredjedel av den sammanlagda isolertjockleken, eftersom det kan uppstå kondens på folien om den sitter för nära den kalla sidan.

Om du har ytterväggar med tjocka homogena materialskikt som massiva tegel- eller lättbetongväggar eller plank- eller timmerväggar behöver du tänka på sommarkondens. Solexponerade ytterväggar kan få problem med sommarkondens om du använder en traditionell plastfolie när du tilläggsisolerar invändigt. Den variabla ångbromsen Isover Vario® Xtra har en unik förmåga att minska sommarkondensproblemet.

Det här behöver du:

Produkter Verktyg och byggmaterial
Isover UNI-skiva Isolerkniv, hammare, skruvdragare och såg
Isover Plastfolie eller Isover Vario® Xtra - ångbroms Träreglar, spik och skruv

Isolera yttervägg inifrån med Isover Plastfolie

Isolera yttervägg inifrån med Isover Vario® Xtra instruktionsfilm

Steg för steg isolera yttervägg inifrån

Väggen isoleras i två skikt

Väggen isoleras i två skikt. Spika upp en träregelstomme 45 eller 70 mm från väggen, beroende på hur tjock isolering du vill ha i innersta skiktet. Är det ont om plats kan du även använda Fasadboarden bakom reglarna. Använd reglar 45 x 95 mm eller tjockare beroende på hur tjock isolering du vill ha i det andra skiktet. Stålreglar kan även användas och är i vissa fall att föredra till exempel om ytterväggen är av stenmaterial. Stålreglar är av oorganiskt material och är därför inte lika fuktkänsliga som träreglar.

Lägg in isolerskivor bakom reglarna med långsidan neråt.

Lägg in isolerskivor bakom reglarna med långsidan neråt. Arbeta nerifrån och upp så att du får täta skarvar.

Det andra skiktet isolering placeras stående mellan reglarna

Det andra skiktet isolering placeras stående mellan reglarna. På så sätt korsar skarvarna mellan de båda isolerskikten varandra och du undviker köldbryggor. Skivornas tjocklek ska var densamma som reglarna.

Arbeta nerifrån och upp

Arbeta nerifrån och upp. Fortsätt tills du har fyllt alla facken.

Montera folien

Montera folien. Överlappen i skarvarna bör vara minst 100-200 mm. Försök att få skarvarna mitt över reglarna så att ytan blir helt tät.

Spika upp väggmaterialet, gipsskivor, panel eller liknande

Spika slutligen upp väggmaterialet, gipsskivor, panel eller liknande. Glöm inte att göra hål för eldosor och var noga med att täta runt hålen. Skivorna skarvas över reglarna och skruvas fast.

Tänk på det här

 • Innan du börjar isolera ytterväggen inifrån bör du kontrollera att den klarar av den fuktbelastning som den utsätts för, till exempel slagregn. Speciellt utsatta är putsade väggar och tegelväggar; alla fogar och tegelstenar måste vara hela och täta annars kan regnvatten tryckas in av vinden eller sugas in kapillärt. Frostskador på en murad fasad, stenväggar som är fuktiga samt sprickor i stenfasaden måste åtgärdas innan du isolerar insidan.
   
 • Ytterväggens vindskydd måste vara helt och fungerande. Se till att uteluftsventilerad luftspalt verkligen är ventilerad om sådan finns bakom fasadmaterial.
   
 • Väggen på insidan måste vara tät för att skydda den från fukten som finns i inneluften.
 • Använd gärna stålreglar om ytterväggen är av stenmaterial. Var också noga med att ta bort allt organiskt material, som exempelvis tapetrester, innan du isolerar.
   
 • Undvik köldbryggor i hörnen genom att isolera det lilla utrymme som uppstår mellan de båda reglarna närmast hörnet, se avsnittet "Innan du börjar".
   
 • Isover rekommenderar en sammanlagd isolertjocklek efter tilläggsisolering på 200-300 mm i yttervägg.