5 minuter min

Isolera yttervägg utifrån med två lager isolering

En yttervägg kan isoleras antingen utifrån (vilket är mest lämpligt) eller inifrån. Isolerar du utifrån kan du välja mellan att använda ett eller två lager isolering. Även mellanväggar kan behöva isoleras för att få en behagligare ljudmiljö inomhus. 

Yttervägg utifrån

Att isolera ytterväggen utifrån är det mest lämpliga på grund av att den gamla väggen då får något högre temperatur. Det är ett omfattande arbete eftersom även fasaden måste bytas eller tas ner.

Om du har planer på att förändra husets fasad är det här ett utmärkt tillfälle att samtidigt tilläggsisolera. Fördelen med utvändig isolering är att isolerskiktet blir obrutet och därmed ger bästa effekt. Dessutom påverkar du inte rummens storlek invändigt.

Isover Easy Fasadskiva är en styv glasullsprodukt som har ett mycket bra isolervärde. Denna produkt placeras utvändigt mellan befintliga väggstommen och luftspalten. De flesta stommar behöver luft och vindtätning som man skapar med Isover Bastion Vindskydd och tillhörande skarvprodukter.  Isover Bastion Vindskydd monteras innan fasadskivan varvid den kläms mellan fasadskivan och bakomliggande stomme/regelskikt. Denna placering minskar risken för pumpeffekt i blåsigt väder. 

Om du behöver bättre väderskyddande effekt kan du använda systemet ISOVER WeatherProtect som baseras på Isover Fasadskiva 30 Alu. Produkten har ett diffusionsöppet mikroperforerat alu-ytskikt som tillsammans med tätningstillbehören och omsorgsfulla detaljlösningar ger ett bra väderskydd under byggtiden samtidigt som det bildar ett stadigt vindskydd mot luftspalten. Läs mer om produkten i broschyren: 
 

Har du plats för mer än ett lager isolering är det en god idé att fylla på med ett till. Regla då först med exempelvis 45 x 45 mm liggande reglar på c-avstånd 600 mm. Om du vill ha tjockare isolering i det innersta lagret kan du behöva kraftigare reglar.

Det är viktigt att isoleringen placeras tätt emot den gamla väggstommen för att få nytta av isoleringen. Bästa resultat får du om du tar bort det befintliga fasadmaterialet ända in till vindskyddet. Ta bort eventuella knutbrädor, lockläkt, bottenbrädor, foder runt fönster och dörrar samt spikläkten. Här beskriver vi hur du tilläggsisolerar med två lager isolering.

Tänk på att gamla ytterväggar ofta behöver förbättrat vind- och lufttätning. Ta bort ev. befintligt vindskydd och använd Bastion Vindskydd innan du tilläggsisolerar. Det skyddar konstruktionen, minskar drag och ofrivillig ventilation som i sin tur minskar värmeförlusten och energianvändningen.
 

Luftspalt bakom träpanel

Luftning bakom träpanel är lika viktigt som bakom andra fasadmaterial. Först och främst bör du vara noga med att välja ett virke av bra kvalitet. Ändträet på panelen ska snedskäras med fall utåt för att vattnet ska rinna av lättare. Skarvarna bör vara förskjutna samt jämnt fördelade över ytan. En lämplig dimension på spikläkten är 28 x 70 mm. Då bildas en luftspalt som medverkar till att inträngande vatten torkar ut.

Det finns olika panelutföranden. Vid stående panel med lockläkt används en bottenbräda som är minst 22 x 175 mm och en lockläkt som är minst 19 x 38 mm. Här sätts spikregeln horisontellt vilket gör att ingen luftspalt bildas. Genom att placera en läkt i höjdled innan den horisontella spikregeln sätts skapas en luftspalt.

Det finns även stående panel med lockbrädor där bottenbrädan är minst 19 x 150 mm och lockbrädan 22 x 150 mm. Här är läktbrädan ganska bred vilket bildar ventilationskanaler bakom lockbrädan, se bild nedan.

Liggande panel är panelbrädor som är minst 22 x 175 mm. Här ska stående spikläkt stå för luftspalten.


Här finns instruktioner för att isolera yttervägg med endast ett lager isolering

Här finns instruktioner för att isolera ytterväggen med Isover Easy Fasadskiva 32
 

Det här behöver du:

Produkter Verktyg och byggmaterial
Isover UNI-skiva Isolerkniv, hammare, skruvdragare, vattenpass och såg
Isover Easy Fasadskiva 32 Träreglar, spikläkt minst 28 x 70 mm, spik och skruv
Isover Fasadskiva 30 Alu (ingår i systemet Isover WeatherProtect)  
Isover Bastion Vindskydd (har erssatt Vempro vindskydd)  
Isover Distanshylsa  
Isover Plastbricka  

 

Instruktionsfilm - isolera yttervägg utifrån med två lager

Isover Bastion Vindskydd har ersatt Isover Vempro Vindskydd som visas i filmen.

Steg för steg isolera yttervägg utifrån med två lager isolering

Börja med att regla upp runt fönstren

Börja med att regla upp runt fönstren.

Fortsätt med de horisontella reglarna

Fortsätt med de horisontella reglarna (c-avstånd 600 mm) och täck in hela fasaden. Tips! Tillverka en tolk så får du exakt samma avstånd mellan varje regel.

Isolera mellan reglarna tills du har fyllt hela väggytan

Isolera mellan reglarna tills du har fyllt hela väggytan. Isoleringen ska ligga plant mot väggen och sluta tätt kring reglarna.

Utanpå reglarna och isoleringen monterar du Fasadskiva P

Utanpå reglarna och isoleringen monterar du fasadskivan med plastbrickor och spik eller skruv med c-avstånd 300 mm i kant och 600 mm mitt på skivan. Har du 80 mm fasadskiva är det mest lämpligt att använda skruv. Det är viktigt att skivans kanter ligger över regeln och tätt emot varandra utan springor.

Skär rent runt fönstren

Skär rent runt fönstren.

Fortsätt med nästa rad Fasadskivor på samma sätt

Fortsätt med nästa rad fasadskivor på samma sätt.

För att kunna fästa spikläkten använder du distanshylsorna

För att kunna fästa spikläkten använder du distanshylsorna. Hylsorna trycks in i isoleringen med hjälp av en speciell träpinne som medföljer förpackningen. Obs! Hylsorna ska placeras ovanpå de bakomliggande reglarna, distanshylsan är alltså en distans mellan spikläkt och regel. Sätt upp spikregeln genom att spika igenom distanshylsorna in i regeln.

Fortsätt med spikläkten över hela fasaden

Fortsätt med spikläkten över hela fasaden.

Sedan sätter du upp din nya fasadpanel

Sedan sätter du upp din nya fasadpanel. Loda in första brädan med ett vattenpass så att det blir rakt. Spika fast panelen i varje spikläkt. Tips! Om du hellre vill ha liggande panel så sätter du spikläkten lodrätt istället för vågrätt.

Tänk på det här

  • Se över din ventilation inomhus, läs mer om hur du gör här.

  • Rådgör gärna med en fackman innan du bestämmer dig för hur tjock tilläggsisolering du ska välja.

  • Tänk på att undersöka tätheten på insidan av väggen. Om varm fuktig inomhusluft strömmar in i väggen kan det resultera i fuktskador.

  • Tänk på att du kanske behöver ansöka om bygglov om du ändrar fasadens utseende.

  • Om du ändå tänker renovera fasaden är det väl värt att även lägga pengar på att tilläggsisolera.

  • Isover rekommenderar en sammanlagd isolertjocklek efter tilläggsisolering på 200-300 mm på yttervägg.