Bygga hemma
4 minuter min

Planerar du hemmabio? Tänk på det här!

Bygga hemmabio - tänk på det här


För att en hemmabio ska fungera bra i ett hem med flera boende är det en del saker man bör tänka på. Ljudet från en hemmabioanläggning är ganska kraftigt och kan vara störande för omgivningen. Även inuti rummet kan det behövas anpassningar för att få en bra ljudmiljö, vilket är en förutsättning för en lyckad hemmabio!

Akustiken är en av de viktigaste faktorerna för hemmabion. Själva rummet ska vara tyst och väl dämpat för att kunna uppnå en bra ljudmiljö. Utan dämpning får man en negativ inverkan på ljudkvaliteten. En grundregel är att hårda ytor ger starka ljudreflexer och dålig ljudupplevelse.

Förutsättningarna skiljer sig åt beroende på var man väljer att placera sin hemmabio. Är rummets omgivande konstruktioner ordentligt isolerade från början kan det räcka med anpassningar i rummet som t ex strategiskt placerade textilier, mattor eller ett ljudabsorberande innertak. Saknas isolering väljer den kräsne cineasten att gå grundligt tillväga och bygger nya väggar, golv och tak samt inredning förstås!

Många väljer att förlägga hemmabion till källaren eller gillestugan där vanliga material är betong, klinker och puts. Här krävs det en del arbete för att det ska bli bra.

Hemmabio i källaren

Väggarna

Om du behöver tilläggsisolera källarytterväggarna, läs om hur du isolerar källaren. Om du behöver ljudisolera mellanväggarna i källaren byggs nya regelinnerväggar innanför befintlig vägg som vanligt med centrummått 600 mm mellan reglarna. Lämna en luftspalt på några cm mellan väggarna, så minimerar du risken för ljudbryggor. Lämplig regeltjocklek är 45 eller 70 mm. Använd en syllisolering av gummi under den liggande golvregeln och ovanpå den övre liggande regeln mot befintligt tak. Detta minskar bastonernas förmåga att fortplanta sig vidare i huset. Tänk på att lägga in rör och dosor för elkablar innan du monterar väggskivorna (gips eller spån eller en kombination av dessa). Dubbla lager ger bättre ljudisolering (spånskivor är bra om man ska hänga tunga saker på väggarna).

En målad glasfiberväv eller papperstapet är ett bra ytskikt men kan behöva kompletteras med några ljuddämpande textilier på bakväggen och rummets långsidor. Det finns speciella akustikskivor för väggmontage men även en separat, textil fondvägg med inbyggd isolering ger god ljudreglering. Placera gärna fondväggen 200 mm från väggen för bästa dämpning av låga frekvenser/bastoner. Passa på att skapa luftcirkulation bakom fondväggen om den placeras mot en yttervägg för att hindra kondens och mögel.

Produkter till källaren

Isover Stålregelskiva 33 c450 eller
Isover Stålregelskiva 35 c450 eller
Isover Stålregelskiva 35 c600
Isover Vario® Syllisolering

Produkter till mellanväggen

Isover Easy Dreva
Isover Vario® Syllisolering

Golvet

Vill man isolera golvet i källaren bör man underst lägga en fuktskyddsmatta. Sedan täcker du golvet med cellplastskivor (tjocklek 30 – 100 mm) och ovanpå detta golvspånskivor 16 eller 22 mm. Denna konstruktion kallas för flytande golv. Som ytskikt kan man lägga en textilmatta, plastmatta, laminat eller trä. Ljudreglera eventuellt med textilmatta.

Produkter
Isover UNI-skiva 35 eller Isover UNI-skiva 33
Isover Fasadskiva eller Isover Fasadboard
Isover Plåtbricka
Isover Plastfolie

Innertaket

Om mellanbjälklaget är av betong är det lämpligt att montera ett ljudabsorberande innertak, 40 mm. Taket behöver inte täcka hela den befintliga ytan. Antingen fäster man innertaksskivorna mot befintligt tak, vilket är enda möjlighet om man har lågt i tak, eller så lägger man skivorna i en hängande profilkonstruktion. Hängande ljudabsorberande innertak ger också bra ljuddämpning av låga frekvenser/bastoner. Färdiga lösningar finns från t ex Ecophon eller Gyproc. Standardfärg för dessa skivor är vitt. De går att få i olika färger mot tillägg. Vissa innertakssystem går att måla utan att man förstör ljudregleringsförmågan. Använd en mörkare färg för att undvika störande ljusreflexer.

Tänk på det här

  • Rummet ska gå att mörklägga

  • Centrera bildkällan på kortväggen

  • 25 kvadratmeter rum är lagom för en normal hemmabioanläggning

  • Planera för kabeldragning

  • Välj mörka eller dova färger i rummet för bästa visuella upplevelse

  • Indirekt belysning på väggarna skapar stämning och ger god visuell upplevelse

  • Ljudreglera lagom med ljuddämpande material och inredning; prova med mjuka ytskikt på väggar t ex textil fondvägg med isolering, draperier, textil inredning och textilmatta på golvet