Tilläggsisolering
3 minuter min

Isolera vägg/golv/krypgrund - instruktionsfilm och steg-för-steg


En yttervägg isoleras antingen utifrån, vilket är mest lämpligt, eller inifrån. Mellanväggar isoleras för att få en behagligare ljudmiljö. Dreva fönster och isolera golvbjälklag bidrar också till god komfort och lägre energiräkning.

Isolera yttervägg utifrån med två lager isolering


Isolera yttervägg utifrån med två lager isolering

En yttervägg kan isoleras antingen utifrån, vilket är mest lämpligt, eller inifrån. Isolerar du utifrån kan du välja mellan att använda ett eller två lager isolering. Även mellanväggar kan behöva isoleras för att få en behagligare ljudmiljö inomhus. 

Isolera yttervägg utifrån två lager guide

Isolera yttervägg utifrån med ett lager isolering


Isolera yttervägg utifrån med ett lager isolering

I vissa fall krävs det inte så tjock isolering på ytterväggen. Då kan du avstå från att regla upp och hoppa över det innersta lagret isolering. Isoleringen görs då endast med ISOVER Fasadskiva P 31. Även här måste isoleringen placeras tätt emot den gamla väggen. Här beskriver vi hur du isolerar med en tunnare tilläggsisolering.

Isolera yttervägg utifrån ett lager guide

Isolera yttervägg med ISOVER Easy Fasadskiva


Isolera yttervägg med Isover Easy Fasadskiva

I vissa fall krävs det inte så tjock isolering på ytterväggen. Då kan du avstå från att regla upp och hoppa över det innersta lagret isolering. Isoleringen görs då endast med ISOVER Easy Fasadskiva.

Isolera yttervägg med Isover Easy Fasadskiva guide

Isolera yttervägg inifrån


Isolera yttervägg inifrån

Att isolera huset inifrån är ett alternativ om du inte kan göra det utifrån. När du tilläggsisolerar från insidan hamnar den befintliga väggen i ett kallare klimat, vilket medför att den blir känsligare för fukt. Den invändiga isoleringen gör också rummets golvyta något mindre men å andra sidan är jobbet lite lättare. 

Isolera yttervägg inifrån guide

Isolera mellanvägg


Isolera mellanvägg

Den främsta anledningen till att isolera en mellanvägg är för att minska ljudöverföringen via luften inne i väggen. Det är relativt enkelt att isolera en mellanvägg och du får en tystare och mer behaglig inomhusmiljö.

Isolera mellanvägg guide

Dreva fönster


Dreva fönster

När du byter fönster eller tätar fönster i äldre hus är det viktigt att du isolerar utrymmet (fogen) mellan fönsterkarmen och väggreglarna. Detta kallas för att dreva och utförs enklast med ISOVER Easy Dreva, glasullsremsor för drevning av fönster och dörrar.

Dreva fönster guide

Isolera golv och golvbjälklag från krypgrunden


Isolera golv och golvbjälklag från krypgrunden

Det finns två viktiga anledningar att isolera golvet, för att spara energi och för att få varma golv. Det man måste tänka på är att med ett välisolerat golvbjälklag blir krypgrunden kallare och den relativa luftfuktigheten högre, särskilt under sommaren. Men risken för skador kan minimeras med enkla åtgärder.

Isolera golv och golvbjälklag guide