Isover PLUS+

Fasadbärade isoleringssystem

Ett innovativt, fasadbärande isoleringssystem av glasull för ytterväggskonstruktioner i KL-trä, betong, tegel, lättklinkerbetong eller lättbetong.

Läs mer
Läs mindre

Isover plus+ fasadsystem

Om Isover PLUS+

Systemet består till huvudsak av PLUS+ Regel med läkt och PLUS Skruv som bär fasaden. Reglarna utgörs av en hård glasull med mycket hög tryckhållfasthet som är limmad mot en fingerskarvad träläkt med förborrade hål för fasadskruvarna. Dessa fixeras vertikalt med ett cc-avstånd på antingen 600 mm eller 1000 mm och däremellan monteras PLUS+ Fasadisolering, utan behov för extra fixering.

Fasadisoleringen kan med fördel dimensioneras ner med 25 mm jämfört med PLUS+ Reglarnas djup och man erhåller på så vis en luftningsläkt ”på köpet”, i annat fall fullisolerar man med isolering som har samma tjocklek som reglarnas djup och sätter därefter spikläkten i vanlig ordning.
 

Låg vikt och rationellt montage

Låg vikt och få komponenter ger ett mycket rationellt montage. Systemet monteras snabbt och enkelt med vanliga handverktyg, eventuella urtag och anpassningar för att rikta upp en fasad görs på enkelt vis med fogsvans eller cirkelsåg. 
 

Både vid nybyggnad och renovering

Isover PLUS+ är särskilt lämpad för projekt där hela eller stora delar av ytterväggens värmeisolering ska täckas från utsidan, vilket är ett mycket effektivt sätt att undvika stora köldbryggor. Även om Isover PLUS+ i första hand är ämnad för fasader, så finns det fler intressanta applikationer och användningsområden för detta flexibla system, exempelvis utvändig takisolering där systemet istället bär råspont och taktäckning.

Dokument

Välj alla
Projekterings-/arbetsanvisning
1 dokument är kopplade till produkten
1 dokument är kopplade till produkten
Projekterings-/arbetsanvisning
Ytterligare datablad
1 dokument är kopplade till produkten
1 dokument är kopplade till produkten
Beräkningsdokument för GWP Isover Plus+