Information

ISOVERs lösningar för KL-träbyggnader

KL-trä guiden


Saint-Gobain Sweden AB presenterar en vägledande projekteringsguide för byggande i KL-trä. Guiden har tagits fram i ett samarbete mellan ISOVER och systerbolagen inom Saint-Gobain Sweden AB, Gyproc och Weber.

Fördelar med konstruktioner i KL-trä

KL-träbyggnader uppges ha vissa fördelar gentemot traditionella flervåningsbyggnader uppförda i betong, till exempel lägre CO2-utsläpp och det är sannolikt att det i en framtid kommer det att byggas mer i trä. KL-trä är ett organiskt material vilket innebär vissa utmaningar, bland annat när det kommer till fukt- och brandsäkerhet vid byggande i KL-trästommar. 

 

Projekteringsguide för KL-trä

ISOVERs har lösningar för ytterväggar och tak som möter utmaningarna och dessa finns samlade i en vägledande projekteringsguide som Saint-Gobain Sweden AB har släppt under hösten.  Saint-Gobain Sweden AB har ett flertal produkter och lösningar som möjliggör uppförande av säkra och hållbara byggnader med hög komfort och kan presentera alternativa lösningar för byggande i KL-trä. Guiden är framtagen tillsammans med övriga bolag inom Saint-Gobain Sweden AB och riktar sig till föreskrivare, arkitekter, konstruktörer och projektörer. 

Vad är KL-trä?

Korslimmat trä, KL-trä, är en träbaserad byggprodukt som tillverkas i skivform och som är uppbyggd av ett ojämnt antal skikt bestående av hyvlat trä. Normalt används tre, fem, sju eller nio skikt. Varje skikt består av fingerskarvade lameller (”brädor”) lagda sida vid sida. I varje skikt är brädorna lagda i rät vinkel relativt intilliggande skikt. Skikten limmas sedan samman och pressas ihop. Vissa tillverkare använder sig av kantlimmade brädor, vilket innebar att brädorna i varje skikt limmas samman även sida vid sida, längs kanterna.

Byggande i KL-trä