Referensobjekt

​Smart och rationell fasadisolering för KL-trä

Västergöken/Vråken är Jönköpings största trähusprojekt


Från att man tidigare fokuserat på de koldioxidutsläpp som uppstår i samband med energianvändningen under byggnadens livslängd, fokuserar man numera också på utsläpp som sker i samband med uppförandet. Det har resulterat i allt fler byggnader med stomme av KL-trä (korslimmat trä).

Byggnader med stomme av KL-trä (korslimmat trä) blir allt vanligare. Med det följer en del utmaningar. Det handlar bland annat om brandsäkerhet, fuktsäkring, ljudmiljö och mekanisk stabilitet i höga byggnader. Därför har ISOVER tillsammans med Saint-Gobainbolagen Gyproc, Weber och Ecophon under de senaste åren arbetat intensivt med att utveckla hållbara och effektiva systemlösningar speciellt för KL-träbyggande. 

– När man bygger i KL-trä finns behov av att hela eller stora delar av ytterväggens värmeisolering ska täckas från utsidan, vilket är ett mycket effektivt sätt att undvika stora köldbryggor. Det är utifrån dessa och ytterligare ett antal aspekter, bland annat kraven på brandsäkerhet, fuktsäkerhet och rationellt montage, som vi utvecklat systemet ISOVER PLUS+, säger Kristian Möller, projektsäljare på ISOVER. 

ISOVER PLUS+ är ett fasadbärande isoleringssystem av glasull för ytterväggskonstruktioner i KL-trä men även betong, tegel, lättklinkerbetong och lättbetong. Det är även användbart i andra applikationer, till exempel utvändigt på tak, där isolersystemet bär råspont och taktäckning. 

Systemet består av PLUS+ Regel av hård glasull med mycket hög tryckhållfasthet som är limmad mot en träläkt med förborrade hål, det vill säga en ”allt i ett-lösning”. När fasadskruvarna fixerats, monteras PLUS+ Fasadisolering – utan någon extra fixering. 
– Isoleringen består av minst 70 procent återvunnet glas. Det ger stora fördelar utifrån ett miljöhänseende då våra produkter ger ett betydligt lägre klimatavtryck än andra förekommande isolerlösningar, säger Kristian Möller.

Ett av landets många KL-träprojekt är Västergöken/Vråken i Jönköping som uppfördes av GBJ Bygg på uppdrag av Nivika Fastigheter. 
– Det krävs ett annorlunda tänk när man jobbar med KL-trä. När ISOVER presenterade det här systemet för oss och vi såg att det uppfyller alla krav, tyckte vi att det var en smart lösning, säger Thomas Flor på GBJ Bygg och platschef på Västergöken. 

I projektet Västergöken/Vråken har man använt ISOVER PLUS+ både i tak och fasad. En lösning som gör att tak- och fasadisolering möts på ett smidigt sätt. 
– Vi hade inte jobbat med ISOVER PLUS+ tidigare men insåg snart att det är en väldigt smidig lösning. Reglarna sitter på vid montaget. Det innebär ett arbetsmoment mindre i jämförelse med traditionella metoder – något som i sin tur påverkar totalekonomin i projektet, säger Thomas Flor. 

Saint-Gobains KL-trä projekteringsguide

Saint-Gobainbolagen ISOVER, Gyproc, Weber och Ecophon har under de senaste åren arbetat intensivt med att utveckla hållbara och effektiva systemlösningar speciellt för KL-träbyggande. Nu finns dessa samlade i KL-trä Projekteringsguide som riktar sig till föreskrivare, arkitekter, konstruktörer och projektörer. Beställ eller ladda ned guiden på saint-gobain.se/kl-tra