KL-trä konstruktioner

KL-trä konstruktioner


Saint-Gobain Sweden AB har tagit fram ett antal konstruktionslösningar för såväl ytterväggar, tak, innerväggar och mellanbjälklag. På saint-gobain.se beskrivs ett antal olika konstruktionslösningar per applikation och dess prestanda ur flera aspekter.

Klicka på länk till respektive konstruktionslösning för att läsa mer på saint-gobain.se.

 

Saint-Gobain lösningar för KL-träkonstruktioner

Innerväggar (IV) 
IV1: Lägenhetsskiljande vägg, bärande med KL-trä - Gyproc GNE och ISOVER Skalmursskiva KLT 80mm
IV2: Lägenhetsskiljande vägg, bärande med KL-trä -  Gyproc GFE och ISOVER Skalmursskiva KLT 100mm
IV3: Lägenhetsskiljande vägg, bärande med KL-trä -  Gyproc GFE och ISOVER Skalmursskiva KLT 120 mm
IV4:  Lägenhetsskiljande vägg, bärande med KL-trä - Gyproc GNE och ISOVER Skalmursskiva KLT 100mm
IV5:  Lägenhetsskiljande vägg, bärande med KL-trä - Gyproc GNE och ISOVER Skalmursskiva KLT 80mm
IV6A: Lägenhetsskiljande vägg, bärande med KL-trä och Gyproc stålregel - Gyproc GFE, Gyproc GHE,  Gyproc ER med ISOVER Piano® KLT 120mm
IV6BLägenhetsskiljande vägg, bärande med KL-trä och Gyproc stålregel - Gyproc GFE, Gyproc GNE, Gyproc ER med ISOVER Piano® KLT 120mm
IV7A: Lägenhetsskiljande vägg, bärande med KL-trä och Gyproc stålregel - Gyproc GFE, Gyproc GHE, Gyproc ER med ISOVER Piano® KLT 100mm
IV7BLägenhetsskiljande vägg, bärande med KL-trä och Gyproc stålregel - Gyproc GFE, Gyproc GNE, Gyproc ER med ISOVER Piano® KLT 100mm
IV11Bärande mellanvägg inom lägenhet, våtrum - Glasroc H Ocean, plywood, Gyproc ER med ISOVER Piano® KLT 100mm


 

Icke bärande innerväggar (IV)
IV12: Lägenhetsskiljande vägg, icke bärande Gyproc stålregel - Gyproc GHE, Gyproc GNE, Gyproc GD med ISOVER Piano®
IV13Lägenhetsskiljande vägg, icke bärande Gyproc stålregel - Gyproc GHE, Gyproc GNE, Gyproc GD med ISOVER Piano®
IV20: Lägenhetsskiljande vägg, icke bärande/bärande träregel - Gyproc GHE, Gyproc GT med ISOVER Träregelskiva 35
IV21Lägenhetsskiljande vägg, icke bärande/bärande träregel - Gyproc GHE, Gyproc GNE, Gyproc GT med ISOVER Träregelskiva 35
IV16Mellanvägg, icke bärande Gyproc stålregel - Gyproc GNE, Gyproc ER med ISOVER Piano®
IV19: Mellanvägg, icke bärande Gyproc stålregel - Gyproc GHE, Gyproc ER med ISOVER Piano®
IV19BMellanvägg, icke bärande Gyproc stålregel . Gyproc GHE, Gyproc XR med ISOVER Piano®
IV22: Mellanvägg, icke bärande/bärande träregel - Gyproc GHE, Gyproc GT med ISOVER Träregelskiva 35
IV24: Schaktvägg, icke bärande Gyproc stålregel - Gyproc GNE, Gyproc ER med ISOVER Piano®
IV26Schaktvägg, icke bärande Gyproc stålregel - Gyproc GHE, Gyproc GNE, Gyproc ER med ISOVER Piano®
IV28Våtrumsvägg,  icke bärande Gyproc stålregel - Glasroc H Ocean, Gyproc ER med ISOVER Piano®

KL-trä projekteringsguide

Beställ KL-trä Projekteringsguide

Saint-Gobains KL-trä Projekteringsguide riktar sig mot föreskrivare, arkitekter och konstruktörer samt projektörer för uppförande av hållbara och effektiva lösningar till KL-träbyggnader.

Beställ eller ladda ner här