Hållbarhet
5 min

Isolerande innovation sedan 1933, Isover i Billesholm firar 90 år!

Isover 90år

Från ett obeprövat material i liten produktionsskala till lösningar som bidrar till minskat uppvärmningsbehov och minskade utsläpp av växthusgaser. Isover i Billesholm firar 90 år av innovationer. 

Året var 1933 och gruvdriften som sysselsatt en stor del av invånarna i Billesholm lades ner. Höganäsbolaget startade då Billesholms Glasulls AB som en ersättningsindustri för gruvorna. Glasullen var vid tiden ett nytt och obeprövat isolermaterial och industrin startade i mycket liten skala. 


Värmeisoleringens betydelse för människa…

Under, och efter kriget, när bränslet var både dyrt och svåråtkomligt, blev behovet av värmeisolering speciellt kännbart. I Billesholm speglades den utvecklingen genom att antalet Hagerugnar i fabriken mellan åren 1940 och 1946 ökade från fyra till tolv. Energikriserna på 70-talet, till följd av oljebristen, fick isoleringsmarknaden att explodera och Saint-Gobain tog en världsledande position inom isolering. Idag är, Saint-Gobain Sweden AB, och Isover Bjuvs kommuns största privata arbetsgivare och en av Sveriges ledande producenter av isoleringsmaterial.

 

…och planet

Men tillbaka till 1930-talet. Då, långt innan begrepp som miljövänlig, klimatavtryck och hållbart byggande ens var myntade tillverkade dåvarande Billesholms Glasulls AB glasullsisolering som bidrog till att hålla bostäder varma och minska uppvärmningsbehovet. Kvinnorna som sydde isoleringsmattorna för hand arbetade med en produkt för framtiden. Den framtiden är nu, en tid som ställer krav på att vi minskar klimatavtrycket, tar fram hållbara lösningar och tänker cirkulärt. 

1998 tecknades Kyoto-avtalet, världen hade blivit uppmärksammad på växthuseffekten och behovet av att minska dess effekter. Isoleringen av byggnader som gjorde att miljontals fat olja kunde sparas varje år blev en global angelägenhet. Saint-Gobain-koncernen har sedan länge engagerat sig i kampen mot klimatförändringarna och 2003 gick ett antal Saint-Gobain-bolag samman med andra bolag som observerat att mer behövde göras för att minska den globala uppvärmningen. Kampanjen hette Let´s insulate the world against CO2 och omfattade förslag på långsiktiga planer för att minska energiförbrukningen i både nya och befintliga byggnader. 


Innovativa och cirkulära lösningar

Det var längesedan vi sydde några isoleringsmattor för hand men glasullen är en lika viktig pusselbit nu som då för att minska uppvärmningsbehovet och därmed klimatavtrycket. Byggnadsisolering ger ett stort bidrag och Isover driver ett arbete som är både affärsmässigt och miljömässigt.

Ungefär var tredje glasflaska som lämnas till en returstation blir till glasull hos Saint-Gobain och vår glasull består av nära 70 % återvunnet glas. Vi tar också tillvara glasullsspill från tillverkningen och erbjuder retursystem så att våra kunders spill inte behöver hamna på deponi. Insamlat spill blir också till ny lösull, Isover Kretsull, som består av 100 % återvunnet material. Våra lätta glasullsprodukter komprimeras före distribution där varje lastad kubikmeter ger upp till fem gånger så stor volym av installerad isolering, vilket bidrar till färre transporter. När det kommer till våra förpackningar består plastsäckarna för våra komprimerade produkter inom produktsegmenten, Standard, Professional och Premium nu av 30 % återvunnen plast och målsättningen är att alla plastförpackningar ska bestå av minst 50 % återvunnen plast år 2030.  
 
 

"90-årsjubileet för Isover är en möjlighet att uppmärksamma och tacka de kvinnor och män som tillsammans har byggt och utvecklat detta företag till att bli ledande inom hållbara isoleringslösningar i Sverige", säger André Limon, CEO, Saint-Gobain Sweden AB.

 

Vi bygger vidare, vi bygger hållbarhet

Rätt monterad kräver isoleringen inget underhåll och fyller sin funktion under byggnadens hela livstid. Med genomtänkta systemlösningar bidrar glasullen optimalt när det kommer energieffektivitet, minskade klimatutsläpp och hög prestanda vad gäller, värme, ljud, fukt- och brandsäkerhet. Vi tror att kvinnorna på Billesholms Glasulls AB var stolta över sitt arbete redan på 30-talet. Utan att kanske riktigt veta om det gjorde de något viktigt för framtiden. Med det vi vet idag om hur vår isolering bidrar till energieffektiva byggnader och ett hållbart är vi om möjligt ännu stoltare.  

“90-årsjubileet för Isover är en möjlighet att uppmärksamma och tacka de kvinnor och män som tillsammans har byggt och utvecklat detta företag till att bli ledande inom hållbara isoleringslösningar i Sverige. Den långa historien visar på vår långsiktiga vision som våra team har kunnat konkretisera tack vare sitt engagemang, sitt innovativa tänkesätt och sin kundcentrering.  Jubileet är också tillfället att tacka våra lojala kunder och partners som inspirerar, uppmuntrar och utmanar oss. Vi är stolta över vår historia, tror på vår framtid och på vår förmåga att uppfinna hållbara lösningar som bidrar till att göra världen till ett bättre hem”, säger André Limon, CEO, Saint-Gobain Sweden AB. 
 
Isover fortsätter resan mot bättre lösningar för människa och miljö. Sedan den 1 januari 2023 använder vi 50 % biogas i vår produktion, något som väntas reducera produktionsrelaterade utsläppen av växthusgaser med 40 procent. Länge leve Isover, en 90-åring med omtanke om framtiden! 

Isover har genom åren skiftat namn några gånger och har bland annat varit välkänt under varumärket Gullfiber. Sedan år 2016 är det Saint-Gobain Sweden AB, Isover. Saint-Gobain har varit delägare sedan 1963 och ensam ägare sedan 1986.