Produktnycklar för ventilationskanaler

Rätt produkt på rätt plats

I tabellen nedan visas vilken isolerprodukt du bör välja. Klicka på produkterna i tabellen för utförlig presentation.
 

Produktnamn Cirkulär
kanal
utvändigt
Rektangulär
kanal
invändigt
Rektangulär
kanal
utvändigt
Värmeisolering Kondensisolering Ljudisolering Brandisolering
U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 Black (ULTIMATE)    
CLIMCOVER Lamella Alu2 (glasull)      
CLIMCOVER CR Alu2 (glasull)    
TECH Wired Mat MT 5.0 (stenull)      
ISOVER VVS-skiva 35 (glasull)        
ISOVER Brand/Lastskiva 140 (stenull)     (•) (•)   (•) (•)
U Protect Slab 4.0 Alu1 Black (ULTIMATE)    
Isover Cleantec® Plus (glasull)     (•)
Isover Cleantec® G 35 (glasull)     (•)
Isover Cleantec® G 100 (stenull)     (•) (•) (•)

(•) anger andrahandsval