3 minuter min

BREEAM-SE

Green Guide - BREEAM

BREEAM är ett system för miljöcertifiering av byggnader. I systemet ingår Green Guide där vissa konstruktionslösningar och byggmaterial bedöms, bland annat glasull och ULTIMATE.
I nedanstående tabell redovisas den totala klassning (summary rating) som Isovers standardprodukter av glasull och ULIMATE får i Green Guide som används vid miljöcertifiering av byggnader enligt BREEAM. I tabellen listas först produkter för byggisolering och lite längre, ner produkter för teknisk isolering.
 
Green Guide är uppbyggd på ett sätt som är naturligt i Storbritannien. I tabellen har Green Guides produktbeskrivningar överförts till de produkter som Isover tillhandahåller på den svenska marknaden.
 
Utöver tabellens uppräknade produkter säljer ISOVER även specialprodukter med dimensioner och densitet som avviker från standardprodukternas. Även dessa special­produkter kan omfattas av Green Guides klassning.

Produktnamn - Byggisolering Elementnr Total klassning
(Summary rating)
Isover Piano® Ljudskiva Stål c450
Isover Piano® Ljudrulle Stål c450
Isover Piano® Ljudskiva Stål c600
Isover Piano® Ljudrulle Stål c600
Isover Easy Träregelskiva 37 c600
Isover UNI-skiva 33
Isover UNI-skiva 35
Isover Träregelskiva 35 c450
Isover Träregelrulle 36 c600
Isover Stålregelskiva 35 c450
Isover Stålregelskiva 35 c600
Isover Bjälklagsskiva P 36
Isover Byggmatta P 36
Isover Takstolsskiva 32
Isover Takstolsskiva 32 Alu
Isover Stålregelskiva 33 c450
Isover Träregelskiva 33 c450
Isover ROBUST Stav i ULTIMATE
Isover ULTIMATE Träregelskiva 36 c450
Isover ULTIMATE Träregelskiva 39 c600
Isover ULTIMATE UNI-skiva 36
Isover ULTIMATE Stålregelskiva 36 c450
Isover ULTIMATE Stålregelskiva 36 c600
Isover Tätfiber
Isover Fogfiber
Isover Oplastat Drev
Isover Plastat Drev
Isover Easy Dreva
Isover Easy Foga
Isover ULTIMATE Tätfiber
Isover ULTIMATE Drev
815320002 (13-24 kg/m³) A+
Isover Skalmursskiva 32
Isover ROBUST Stav i Glasull
815320003 (25-32 kg/m³) A+
Isover Easy Fasadskiva
Isover Golvsystemskiva
815320004 (33-48 kg/m³) A+
Isover Fasadskiva 30
Isover Fasadskiva 30 Alu
Isover ROBUST Taklamell
Isover ROBUST Takskiva
Isover ROBUST Takskiva Flies
915320059 (49-80 kg/m³) A
Isover InsulSafe® lösull 815320036 (≤17 kg/m³) A+

 

Produktnamn - Teknisk isolering Elementnr Total klassning
(Summary rating)
CLIMCOVER Lamella Alu2 815320003 (25-32 kg/m³) A+
Isover Cleantec® G 35
Isover Cleantec® Plus
Isover VVS-skiva 35
CLIMCOVER CR Alu2
815320004 (33-48 kg/m³) A+
CLIMPIPE Section Alu2
CLIMPIPE Section Hygrowic
U Protect Wired Mat 2.0 V1
U Protect Wired Mat 2.0 Alu1
U Protect Slab 4.0 N
U Protect Slab 4.0 Alu1
U Protect Slab 4.0 V1
915320059 (49-80 kg/m³) A