ML:01 Konstruktionslösning för lägenhetsskiljande bjälklag, ISOVER-bjälklaget med masonitebalk.
Med ökad fokus på god ljudprestanda är dagens krav på mellanbjälklags prestanda hög.  Mellanbjälklagens brand- och ljudprestanda varierar, vilket beror på stor variation av behov till följd av byggnadens användning samt beställarens ev. egna krav på komfort och trygghet. Eftersom krav och önskemål variera kraftigt beroende på byggnadens användning ska mellanbjälklaget väljas utifrån individuella förutsättningar.

Bjälklagen har bärande stommar av trä, massivträ, masonitbalkar eller stålbalkar. Valet av stomme har stor inverkan på konstruktionens ljudisolerande egenskaper.
I avsnittet om mellanbjälklag redovisas i första hand brandklass och ljudklass, men i vissa fall även U-värden.

De redovisade egenskaperna förutsätter att konstruktionerna och material monteras fackmannamässigt och enligt tillverkarens monteringsanvisningar samt med de produkter och tjocklekar som anges. Om någon ingående produkt ändras kommer sannolikt även de redovisade värdena att ändras. Konstruktionerna har inte dimensionerats avseende bärighet eftersom kraven på denna egenskap varierar från byggnad till byggnad.
 

Träbjälklag

Relaterad konstruktionslösning

Lättbalkbjälklag

Relaterad konstruktionslösning

Massivträbjälklag

Relaterad konstruktionslösning

Stålbjälklag

Relaterad konstruktionslösning