ST:62 Konstruktionslösning för ventilerade snedtak med ISOVER InsulSafe lösull.

Dagens krav på snedtakens prestanda är hög. Alla redovisade snedtak är typexempel på effektiva och hållbara lösningar som baseras på erfarenhet från lågenergibyggnader och passivhus som motsvarar kraven på nära-noll-energi-byggnader. Snedtak är pulpettak och snedtak byggda på ramverkstakstolar eller mansardtak och liknande. Alla lösningar har låga U-värden och hög grad av fuktsäkerhet och lufttäthet. Snedtakens brand- och ljudprestanda varierar vilket beror på omständigheter från omgivningarna, byggnadens utformning och önskat fasadmaterial samt beställarens eventuella egna krav på komfort och trygghet.

Eftersom krav och önskemål variera kraftigt beroende på byggnadens användning och placering ska snedtakets väljas utifrån individuella förutsättningar.

U-värden redovisas för snedtak med bjälklag av träreglar eller lättregler. I avsnittet redovisas även brandklass och ljudklass. Vi ger även förslag på användningsområde.

Om du behöver en utskrift av U-värdesberäkningen eller behöver modifiera konstruktionen och därmed räkna om U-värdet kan du använda U-värdesberäknaren här på hemsidan. 

De redovisade egenskaperna förutsätter att konstruktionerna och material monteras fackmannamässigt och enligt tillverkarens monteringsanvisningar samt med de produkter och tjocklekar som anges. Om någon ingående produkt ändras kommer sannolikt även de redovisade värdena att ändras. Konstruktionerna har inte dimensionerats avseende bärighet eftersom kraven på denna egenskap varierar från byggnad till byggnad.

Ventilerad konstruktion

SL:61 Konstruktionslösning för ventilerade snedtak med lättbalk med ISOVER InsulSafe lösull.

Ventilerade snedtak är känsliga för fukt till följd av kallstrålning som kyler yttertaket och råsponten på kalla molnfria nätter till under ventilationsluftens kondensnivå. Som skydd mot kondens kan råsponten med fördel isoleras med t.ex. 20 mm ISOVER ROBUST Takboard mellan råsponten och underlagspappen. Läs mer om detta här:

Relaterad konstruktionslösning

ST:61 Konstruktionslösning för ventilerade snedtak med ISOVER glasullsskivor.
Vid isolering av snedtak och stödben är det enkelt att använda ISOVER Takstolsskiva 32 Alu som har papper på båda sidor. Det tunnare pappret vänds utåt och fungerar som vindskydd. Det kraftiga pappret vänds inåt och används att fästa skivan med. ISOVER Vario® Xtra används som lufttätning och ångbroms i byggnader med normal fuktbelastning inomhus, t ex bostäder och lokaler.

Oventilerad konstruktion

Oventilerade snedtak har ingen traditionell luftspalt under råsponten och är därför platsbesparande jämfört med motsvarande ventilerade konstruktioner samt är enkla och rationella i uppbyggnaden.

Snedtak kan byggas som parallelltak/pulpettak med balkar eller på ramverkstakstolar och liknande. Man får de bästa lösningarna med ett jämtjockt isoleringsskikt runt hela takytan – något som inte är helt självklar för ramverkstakstolar. Läs mer om tak med ramverkstakstolar.    
Ljudreduktion och brandmotstånd för snedtak anpassas på insidan, företrädesvis genom kombinationer av olika gipsskivor. I vissa fall används ULTIMATE i installationsskiket istället för glasull. Läs mer om ljud-och brandprestanda. 
 
Det finns två olika typer av oventilerade snedtak som ser snarlika ut men har helt olika sätt att hantera fukten i förhållande till årstidernas variation. De två konstruktionstyper har även olika fördelar, villkor och begränsningar i användningsområdet.

 
ISOVER konstruktionslösningar ST:63 och ST:65
Snedtak med diffusionstät yttertak/underlagspapp                                 Snedtak med diffusionsöppet underlagstak – luftning under yttertak
 

Diffusionstät yttertak/underlagspapp

Det diffusionstäta yttertaket/underlagspappet innebär att fuktbalansen säkerställs av den variabla ångbromsen ISOVER Vario® Xtra i kombination med en diffusionsöppen innerbeklädnad vilket vanligtvis är gipsbeklädnad. Denna typ av konstruktion lämpar sig för bostäder och torra lokaler i det mesta av landet. Det finns en detaljerad projekteringsanvisning som guider dig genom konstruktionens förutsättningar i detalj samt ger viktiga råd om byggfuktshanteringen.
Konstruktionstypens historia började med en uppfinning i Tyskland för mer än 25 år sedan. Läs mer om bakgrunden här >> 
Den variabla ångbromsen ISOVER Vario® Xtra har funnits på svenska marknaden sedan 2014, läs mer här >>

 

Nybyggnation och renovering/vindsinredning

Oventilerade snedtak har i princip samma uppbyggnad i nybyggnation som vid vindsinredning i existerande byggnader. Arbetet med isolering och folie görs från insidan förutsatt att yttertaket är färdigbyggd/intakt och slagregnstät. 

Exempel på denna typ av konstruktioner är: ST:60ST:63, ST:71, ST:72, ST:73, Saint-Gobain Renoveringsguide konstruktion nr 2, Saint-Gobain Renoveringsguide konstruktion nr 3.

Renovering från utsidan

Snedtakskonstruktionen kan byggas som oventilerad med diffusionstätt yttertak/underlagspapp såframt den invändiga beklädnaden inkl. underlag är diffusionsöppen på samma nivå som gipsbeklädnader på glespanel eller korsregling.

I samband med byte av råspont och yttertak finns möjlighet att åtgärda bristande lufttätning och isolering. Den variabla ångbromsen ISOVER Vario® Xtra monteras från utsidan – upp över balkarna och ner i bottnen av facken mot baksidan av innerbeklädnaden. Det är viktigt att arbetet görs under tält och endast under sommarhalvåret eftersom det är den enda årstiden där fuktkvoten i virket har möjlighet att bli tillräcklig låg med naturens hjälp.

Exempel på denna typ av konstruktioner är Renoveringsguide nr 6A.

Diffusionsöppet underlagstak – luftning under yttertak

Man kan använda diffusionsöppna underlagstakduken Bastion (fd Vempro™, R+) om yttertaket är ett tegel- eller betongpanntak eller annan typ av tak som har luftning under yttertaket i skiktet med bär- och ströregler. Fukten kan diffundera åt två håll om man använder den variabla ångbromsen ISOVER Vario® Xtra som tillåter att dynamisk fuktfunktion allt efter årstidsvariationer från ute- och innemiljön. 

Konstruktionen har bred användning i hela landet med få villkor. Först och främst krävs minst 15 gr lutning för avvattning. Ströläkt monteras med spiktätning mot underlagstakduken Bastion (fd Vempro™ R+). Yttertaket monteras så fort som möjligt varvid bästa förutsättningar för fuktsäkert byggande skapas.

Nybyggnation

Arbetet med isolering och folie görs från insidan efter yttertaket har monterats och konstruktionen är slagregnstät.
Exempel på denna typ av konstruktioner är ST:64, ST:65 och ST:66.

Renovering från utsidan

I samband med byte av råspont och yttertak finns möjlighet att åtgärda bristande lufttätning och isolering. Den variabla ångbromsen ISOVER Vario® Xtra monteras från utsidan – upp över balkarna och ner i bottnen av facken mot baksidan av innerbeklädnaden. Arbetet med denna typ av renovering från utsidan ska ske under betryckande väderskydd vilket i regeln vill säga under tält och fördelaktigt under sommarhalvåret.

Exempel på denna typ av konstruktioner är Saint-Gobain Renoveringsguide konstruktion nr 6B, 7 och 8 samt nr 10 som är lösning med påbyggnad med ISOVER Plus+ för ökat isoleringstjocklek. 

Nybyggnation - KL-trästomme

Snedtak med KL-stomme byggs från utsidan efter KL-trästommen har rests. Den variabla ångbromsen ISOVER Vario® Xtra används för lufttätning. Efterföljande arbeta ske under betryckande väderskydd. 
Exempel på denna typ av konstruktioner är samt SM:62.

Relaterad konstruktionslösning