ST:62 Konstruktionslösning för ventilerade snedtak med ISOVER InsulSafe lösull.

Dagens krav på snedtakens prestanda är hög. Alla redovisade snedtak är typexempel på effektiva och hållbara lösningar som baseras på erfarenhet från lågenergibyggnader och passivhus som motsvarar kraven på nära-noll-energi-byggnader. Snedtak är pulpettak och snedtak byggda på ramverkstakstolar eller mansardtak och liknande. Alla lösningar har låga U-värden och hög grad av fuktsäkerhet och lufttäthet. Snedtakens brand- och ljudprestanda varierar vilket beror på omständigheter från omgivningarna, byggnadens utformning och önskat fasadmaterial samt beställarens eventuella egna krav på komfort och trygghet.

Eftersom krav och önskemål variera kraftigt beroende på byggnadens användning och placering ska snedtakets väljas utifrån individuella förutsättningar.

U-värden redovisas för snedtak med bjälklag av träreglar eller lättregler. I avsnittet redovisas även brandklass och ljudklass. Vi ger även förslag på användningsområde.

Om du behöver en utskrift av U-värdesberäkningen eller behöver modifiera konstruktionen och därmed räkna om U-värdet kan du använda U-värdesberäknaren här på hemsidan. 

De redovisade egenskaperna förutsätter att konstruktionerna och material monteras fackmannamässigt och enligt tillverkarens monteringsanvisningar samt med de produkter och tjocklekar som anges. Om någon ingående produkt ändras kommer sannolikt även de redovisade värdena att ändras. Konstruktionerna har inte dimensionerats avseende bärighet eftersom kraven på denna egenskap varierar från byggnad till byggnad.

Ventilerad konstruktion

SL:61 Konstruktionslösning för ventilerade snedtak med lättbalk med ISOVER InsulSafe lösull.

Ventilerade snedtak är känsliga för fukt till följd av kallstrålning som kyler yttertaket och råsponten på kalla molnfria nätter till under ventilationsluftens kondensnivå. Som skydd mot kondens kan råsponten med fördel isoleras med t.ex. 20 mm ISOVER Takboard 33 mellan råsponten och underlagspappen. Läs mer om detta här:

Relaterad konstruktionslösning

ST:61 Konstruktionslösning för ventilerade snedtak med ISOVER glasullsskivor.
Vid isolering av snedtak och stödben är det enkelt att använda ISOVER Takstolsskiva 32 Alu som har papper på båda sidor. Det tunnare pappret vänds utåt och fungerar som vindskydd. Det kraftiga pappret vänds inåt och används att fästa skivan med. ISOVER Vario® Xtra används som lufttätning och ångbroms i byggnader med normal fuktbelastning inomhus, t ex bostäder och lokaler.

Oventilerad konstruktion

ST:66 Oventilerat snedtak: Limträbalk, ISOVER Vario Xtra och InsulSafe lösull

Oventilerade snedtak är lösningar utan traditionell luftspalt. Det finns två lösningstyper. Den ena har diffusionstät utsida och bygger på en cyklisk fuktbalans på årsbasis. I denna lösningstyp ska den variabla ångbromsen ISOVER Vario® Xtra alltid användas. Detta gäller lösningarna ST:63, ST:71, ST:72 och ST:73.

► Läs mer om kompakta tak med ISOVER Vario® Xtra här

► ISOVER Vario® 25 år - ISOVER Vario variabel ångbroms historia

De övriga konstruktionslösningar till oventilerade snedtak har diffusionsöppen utsida som tillåter fukt att vandra in och ut i balans med fuktvariationer i utomhusmiljön. Lösningarna kräver ventilation under yttertaket och att taklutningen är minst 15° pga. krav från takunderlaget ISOVER VEMPRO™ R+ Underlagstak. Detta gäller lösningarna ST:64, ST:65 och ST:66.
 

Kombinerade taklösningar med ISOVER InsulSafe® lösull och ISOVER Vario® Xtra


Kombinerade taklösningar är aktuella för isolering med lösull i takkonstruktioner som skiljer väsentligt från traditionella snedtakslösningar vad angår lutning och konstruktionstjocklek.

Gränsen för vad man kan isolera som en sluten konstruktion med lösull beror på många praktiska förutsättningar och får bedömas från fall till fall.

Vi har tagit fram en anvisning som ska fungera som arbetsdokument dv. presentation av problemställningen och inspiration till lösningar. Målet är att få fram nya lösningar som passar till olika typer av tak beroende på geometri och tillgänglighet för arbetets utförande.

Om du håller på att projektera en byggnad med kompakt tak med stor volym kan du ha nytta av anvisningen som inspiration. Du är även välkommen att kontakta oss om du behöver råd i konkreta projekt. Vi tar gärna del av dina ritningar.

Kontakta utvecklingsingenjör Hanne Dybro för rådgivning.
hanne.dybro@saint-gobain.com  
 
 

 

Relaterad konstruktionslösning