VT:01 Vindsbjälklag av trä [REI30] med ISOVER glasull
Dagens krav på vindsbjälklagens prestanda är hög. Alla redovisade vindsbjälklag är typexempel på effektiva och hållbara lösningar som baseras på erfarenhet från lågenergibyggnader och passivhus som motsvarar kraven på nära-noll-energi-byggnader. Alla lösningar har låga U-värden och låg konstruktionstjocklek tillsammans med hög grad av fuktsäkerhet och lufttäthet. Vindsbjälklagens brand- och ljudprestanda varierar vilket beror på omständigheter från omgivningarna, byggnadens utformning och önskat fasadmaterial samt beställarens eventuella egna krav på komfort och trygghet.

Eftersom krav och önskemål variera kraftigt beroende på byggnadens användning och placering ska vindsbjälklaget väljas utifrån individuella förutsättningar.

Ventilerade vindsbjälklag är känsliga för fukt till följd av kallstrålning som kyler yttertaket och råspont på kalla molnfria nätter till under ventilationsluftens kondensnivå. Som skydd mot kondens kan råsponten med fördel isoleras med t.ex. 20 mm ISOVER Takboard 33 mellan råsponten och underlagspappen. Läs mer om detta här:

Hållbart byggande del 7 - När är utvändig isolering av råsponten en fördel?
 

Kombinerade taklösningar med ISOVER InsulSafe® lösull och ISOVER Vario® Xtra

Kombinerade taklösningar är aktuella för isolering med lösull i takkonstruktioner som skiljer väsentligt från traditionella snedtakslösningar vad angår lutning och konstruktionstjocklek.

Gränsen för vad man kan isolera som en sluten konstruktion med lösull beror på många praktiska förutsättningar och får bedömas från fall till fall.

 Arbetsanvisning: Kombinerade taklösningar

U-värden redovisas för vindsbjälklagen med bjälklag av träreglar eller betongbjälklag. I avsnittet redovisas även brandklass och ljudklass.

Om du behöver en utskrift av U-värdesberäkningen eller behöver modifiera konstruktionen och därmed räkna om U-värdet kan du använda U-värdesberäknaren här på hemsidan. 

De redovisade egenskaperna förutsätter att konstruktionerna och material monteras fackmannamässigt och enligt tillverkarens monteringsanvisningar samt med de produkter och tjocklekar som anges. Om någon ingående produkt ändras kommer sannolikt även de redovisade värdena att ändras. Konstruktionerna har inte dimensionerats avseende bärighet eftersom kraven på denna egenskap varierar från byggnad till byggnad.
 

Träbjälklag

VT:02 Vindsbjälklag av trä [REI30] med ISOVER InsulSafe® lösull

Vindsbjälklag med träbjälklag är en lösningsprincip som på insidan har ångspärren/ångbromsen indragen vilket medför att kabeldragningar kan göras i det innersta isolerskiktet utan att man i onödan perforerar folien. ISOVER Vario Xtra används som ångbroms och lufttätning i byggnader med normal fuktbelastning inomhus t.ex. bostäder och kontorsbyggnader.

För takstolar och balkar gäller att centrumavstånden är 1200 mm och träandelen 5 %.

 

Relaterad konstruktionslösning

VT:01 Vindsbjälklag av trä [REI30] med ISOVER glasull
Små bjälklag kan av ekonomiska skäl isoleras med skivor eller rullar. Det är viktigt att hela utrymmet mellan bjälkarna och upp till överkant fylls med isolering. Ovanpå läggs två eller flera lager, med förskjutna skarvar. Den indragna ångspärren/ångbromsen gör att kabeldragningar kan göras i det innersta skiktet utan att man i onödan perforerar folien. ISOVER Vario® Xtra används som lufttätning och ångbroms i byggnader med normal fuktbelastning inomhus.
VT:02 VVindsbjälklag av trä [REI30] med ISOVER InsulSafe® lösull
ISOVER InsulSafe® lösull är en snabb, effektiv och ekonomisk metod för isolering av vindsbjälklag. Arbetet utförs av auktoriserade lösullsentreprenörer vilket är en garanti för bästa resultat. Den indragna ångspärren/ångbromsen gör att kabeldragningar kan göras i det innersta skiktet utan att man i onödan perforerar folien. ISOVER Vario® Xtra används som lufttätning och ångbroms i byggnader med normal fuktbelastning inomhus. 

Betongbjälklag

VB:01 Vindsbjälklag av betong [REI60] med ISOVER InsulSafe®

Betongbjälklag är i princip lufttäta. Enbart genomföringar och skarvar kräver lufttätning. Betongbjälklag förses normalt med plastfolie för att skydda råsponten och annat känsligt material mot byggfukt.

Relaterad konstruktionslösning

VB:01 Vindsbjälklag av betong [REI60] med ISOVER InsulSafe®
ISOVER InsulSafe® lösull är en snabb, effektiv och ekonomisk metod för isolering av vindsbjälklag. Arbetet utförs av auktoriserade lösullsentreprenörer vilket är en garanti för bästa resultat. Det är viktigt att konstruktionen har en tät ångspärr, framförallt under betongens uttorkningstid. Vid ev. ventilering vid takfoten kan ISOVER Takfotssystem 33 användas. Total isolertjocklek: 500 mm.