Hållbarhet

​​Ännu fler EPD:er

EDP small


Vi fortsätter arbetet med att miljövarudeklarera våra produkter.

Nu kan vi presentera ytterligare tio nya EPD:er för våra produkter! Det innebär att vi nära nog har EPD:er för samtliga av våra glasullsprodukter.

EPD:erna är tredjepartsgranskade och baseras på en livscykelanalys som är framtagen enligt en PCR (produktkategoriregler) för isolering. De är dessutom framtagna med produktspecifik miljöinformation baserat enbart på faktisk produktionsdata från den tillverkande fabriken. Det är först när samtliga kriterier omfattas som det är möjligt att kunna fatta rätt beslut om produkt utifrån miljöpåverkan. 

Våra tio nya EPD:er täcker 35 unika produktvarianter bl.a.

  • ISOVER Robust Takboard
  • ISOVER Takstolsskiva 32 Alu
  • ISOVER Fasadskiva 30 Alu
  • ISOVER Fasadboard 33
  • Easy Fasadskiva 32
  • Tech Slab 2.0