Produktnyhet
Teknisk isolering
2 minuter min

CLIMPIPE Thermal Hanger Alu2 - minimerar onödiga energiförluster

climpipe thermal hanger alu

Isover lanserar CLIMPIPE Thermal Hanger Alu2. Distansskålen bidrar inte enbart till minskade termiska förluster. Upphängningen ger det utrymme som behövs för isoleringen och bidrar till att slutresultat och funktion av den tekniska isoleringen blir optimal.

Distansskålen är en rörupphängning som minimerar kyla- och värmeförluster i rör samt inverkan av kondens vid rörupphängningar. CLIMPIPE Thermal Hanger Alu2 är en distansskål med kärna av glasull och ytbeklädnad av rutmönstrad glastrådsförstärkt aluminiumfolie. En installation med distansskål ger en rörupphängning som minskar de termiska förlusterna. Rörupphängningen ingår i det beräknade U-värdet för varma och kalla rör enligt Branschstandard Teknisk Isolering (BTI:2023).

”Med Isovers nya distansskål, i kombination med Isover CLIMPIPE Section Alu2 och Isover Aluminiumtejp, kan vi nu erbjuda en komplett isoleringslösning i glasull genom hela rörinstallationen. Fördelen är att du får ett utprovat och energieffektivt rörisoleringssystem som håller med tiden”, berättar Per Ferm, Kategorichef Teknisk isolering.

Distansskålen bidrar inte enbart till minskade termiska förluster. Andra positiva effekter med distansskålar som rörupphängning är att rören inte hamnar för nära varandra eller för nära vägg, tak och golv. Det ger det utrymme som behövs för isoleringen och man slipper att göra avsteg på isoleringstjockleken och kan uppnå önskat slutresultat och funktion av den tekniska isoleringen.