Referensobjekt

Kostnadseffektiv totallösning för privat garage

Kostnadseffektiv totallösning för privat garage


Färdiga väggmoduler isolerade med glasull som monterades med hjälp av kranbil gav vädertätt och uppvärmt garage på en vecka.

På en vecka stod ett vädertätt och uppvärmt garage på plats tack vare färdiga väggmoduler isolerade med glasull som smidigt monterades ihop med hjälp av en kranbil. Vindsbjälklaget isolerades med ISOVER Easy FyllUpp.

I Äspinge utanför Hörby har Bengt Friberg byggt ett 100 kvm stort och uppvärmt garage i trä som ska nyttjas till förvaring av maskiner och verktyg, fritidsintressen och snickeri. 
Garaget är byggt av färdiga väggsektioner, tillverkade inomhus under rätt temperaturförhållanden, och levererade av NP Nilsson som är en stor glasullskund till ISOVER. Väggelementen som är tillverkade i fabrik har även glasull mellan reglarna. Väggsektionerna lyftes på plats, på den gjutna betongplattan, av en kranbil, en sektion per kortsida och två per långsida. Bengt betonar kranbilförarens otroliga precision med att lyfta sektionerna på plats och foga samman hörnen. 

Därefter lyftes takstolarna på plats och sen monterades tak och ytterpanel. Till takfoten användes ISOVER Takfotsluftning, en vindavledare i kanalplast som fungerar som vindskydd vid ventilerad takfot. Den är okänslig mot fukt och är särskilt lämplig för öppna vindsbjälklag. 

 

Krattull i vindsbjälklaget

Vindsbjälklaget isolerades med ISOVER Easy FyllUpp, krattull, som är tillverkad av 100 % återvunnet glasullspill och som är väldigt lätt att hantera och sprida ut. En klimatsmart produkt som kan användas både vid nybyggnation och vid renovering. 

- Det är väldigt enkelt, säger Bengt. Man bär upp balarna öppnar upp dem med ett snitt på mitten och krattar sen ut det, det oerhört enkelt att hantera. Är man några stycken så går det väldigt smidigt. På en halv dag hade vi fått ut ullen på de 100 kvadratmetrarna och fått bort emballage och allt. – Enda missen var att luckan vi gjort för att bära upp balarna kunde varit något större…

På en vecka hade man ett vädertätt garage och Bengt poängterar att det skulle tagit en avsevärt längre tid att bygga ett 100 kvm garage planka för planka.

– Det är hela tanken med det industriella byggandet, att man, som i det här fallet, snabbt får ett färdigt garage. Med de färdiga väggelementen får man ett väldigt snabbt montage och totallösningen inklusive lösullen blir väldigt kostnadseffektiv.

 

Garage