Hållbarhet

Miljöbyggnad med Premiumprodukter från ISOVER

Studentbostäder enligt Miljöbyggnad Silver i Bräkne-Hoby


Vid Blekinge folkhögskola i Bräkne-Hoby uppförs två nya byggnader enligt Miljöbyggnad Silver på uppdrag av Region Blekinge. Utöver 46 studentlägenheter kommer ett av de tre våningar höga trähusen även att rymma utbildningslokaler. Projektet utförs som samordnad generalentreprenad och byggnadsentreprenör är Lagans Byggnads AB.

För att nå kraven för certifiering enligt Miljöbyggnad Silver ska byggnaderna bland annat klara de uppsatta målen för energianvändning och värmeeffektbehov. Ett av de mest uppenbara sätten att minska värmeeffektbehovet är att förbättra klimatskalet t.ex. väggens U-värde. Det kan man åstadkomma på två sätt: Antingen genom att bygga tjockare väggar eller att isolera med  bättre isolering och på så sätt uppnå samma eller högre prestanda med en tunnare konstruktion. Det är det senare som är idén bakom ISOVERs Premiumprodukter: glasullsprodukter med unikt låga lambdavärden för mineralull.
 
– I bygghandlingarna var det föreskrivet att isoleringen ska ha ett Lambdavärde på 33 mW.  ISOVERS premiumprodukter uppfyller kraven och dessutom var prisbilden bra. Därför valde vi dem till bjälklag och ytterväggar, säger Peter Dahl på Lagans Byggnads.
 
ISOVERs sortiment av Premiumprodukter består av byggisolering av glasull med lambdavärde 0,033 W/m•°C eller lägre. De produkter som nu byggs in i de nya husen i Bräkne-Hoby är UNI-skiva 33, Träregelskiva 33 c450 och Fasadboard 33.
ISOVER UNI-skiva 33 är en glasullsskiva för värmeisolering mellan träreglar, träbalkar och takstolar som kan användas både mellan c600 mm och c1200 mm. ISOVER Träregelskiva består av glasull och används för värme- och luftljudsisolering mellan träreglar. ISOVER Fasadboard 33 är styv glasull för utvändig isolering som fungerar som köldbryggbrytare och vindskydd av trä- och stålregelstomme.
 
– Byggnader med hög komfort och låga driftskostnader är förstås positivt för dem som bor och lever där. För ägaren innebär det, förutom attraktiva bostäder, större boyta som ger ökade hyresintäkter och en fastighet med högre marknadsvärde, säger Kristian Möller, projektsäljare på ISOVER.
 
Peter Dahl och hans kollegor är nöjda både med produkterna och den support de fått från ISOVER under byggprocessen.
– Det har fungerat jättebra att jobba med materialen och med supporten från ISOVER. När de besökte oss på bygget fick vi också en liten demonstration i hur anpassade hjälpmedel och tillbehör gör jobbet enklare och resultatet ännu bättre. Alltid lär man sig något nytt.
 

Fakta

Byggherre: Region Blekinge
Arkitekt: Projektbyggaren Teknik Syd AB
Generalentreprenör: Lagans Byggnads AB
Återförsäljare av ISOVERs material: Optimera Kristianstad