Teknisk isolering

​Ny Industrihandbok för nedladdning

Riktlinjer och beräkningar för värme- och ljudisolering samt energieffektivitet.

ISOVER Industry Insulation Technichal Manual är en industrihandbok som ger en fullständig överblick över våra energieffektiva och hållbara lösningar inom industrin. Handboken innehåller omfattande teoretisk information om isolering i industrin, standarder och förordningar, tekniska dokument, energirevisionsscheman samt applikations- och installationsriktlinjer. Det syftar till att tillhandahålla en teknisk referens för utvecklare, planerare, ingenjörer och entreprenörer.

Dessutom är denna handbok också en värdefull informationskälla för studenter, mentorer, akademiska handledare eller andra intressenter som är involverade i isolering inom industrin.

Industrihandbok